فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها بخوبی توسعه یافته. گیاهانی اتوتروف. مستقل. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ؛ پاراسیتیک. دارای کرک؛ تک یاخته ای. فاقد کرک های مختلط. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل دارای سلول های روغنی هوایی کروی شکل؛ فاقد سلول های موسیلاژ یا حاوی سلول های موسیلاژ؛ حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل ها کوچک؛ اغلب معطر؛ منظم؛ چرخه ای. دارای هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.   پوشش گل آنها شامل دو ردیف 3 تایی و نافه گل آنها مرکب از 4 ردیف 3 تائی از پرچم ها است داخلی ترین ردیف پرچم ها نیز حالت غیر زایا (استامینود) دارد. مادگی گلهای آنها مرکب از یک برچه و میوه آنها شفت و محتوی دانه بدون آلبومن ولی با جنین حجیم و لپه های روغن دار است .

میوه گوشتی یا غیرگوشتی. برچه میوه دهنده بصورت ناشکوفا. میوه دارای یک بذر. بذور غیرآندوسپرمی. جنین بخوبی تمایزیافته. جنین بدون انحنا.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: دارای اینولین. غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (8 گونه، 7 جنس).

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=12 .

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Laurales .

دارای 2000 تا 2500 گونه و دارای 54 جنس شامل

Actinodaphne ,  Adenodaphne,  Aiouea,  Alseodaphne,  Anaueria,  Aniba,  Apollonias,  

Aspidostemon ,  Beilschmiedia,  Brassiodendron,  Caryodaphnopsis,  Chlorocardium,

Cinnadenia ,  Cinnamomum,  Clinostemon,  Cryptocarya,  Dehaasia,  Dicypellium,  

Dodecadenia ,  Endiandra,  Endlicheria,  Eusideroxylon,  Gamanthera,  Hexapora,  

Hypodaphnis ,  Iteadaphne,  Kubitzkia,  Laurus, Licaria,  Lindera,  Litsea,  Mezilaurus,  

Nectandra ,  Neocinnamomum,  Neolitsea,  Nothaphoebe,  Ocotea,  Paraia,  Persea,  

Phoebe ,  Phyllostemonodaphne,  Pleurothyrium,  Potameia,  Potoxylon,  Povedadaphne,

Ravensara ,  Rhodostemonodaphne,  Sassafras,  Syndiclis,  Triadodaphne,  Umbellularia,  

Urbanodendron ,  Williamodendron.برخی از گیاهان خانواده برگ بو :
 
گیاهان تیره (خانواده) برگ بو
گیاهان تیره (خانواده) برگ بو
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.