فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱         
  

یا Gramineae

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان در محل میانگره ها به راحتی شکننده یا غیرشکننده. گیاهان چندساله دارای ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. آبزی یا خشکی زی. گیاهان آبزی دارای ریشه. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب؛ پهن یا لوله ای یا سه گوش (به ندرت)؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوششی؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خاردار یا سوزنی یا خطی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن یا پیچ خورده.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. فاقد اپیدرم موسیلاژدار. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ پاراسیتیک. دارای کرک های متنوع؛ غیرغده ای یا غیرغده ای و غده ای؛ تک یاخته ای، یا تک یاخته ای و چندیاخته ای. فاقد کرک های مختلط. معمولاً فاقد صفحه زیرتخمدانی. پهنک برگ معمولاً فاقد منافذ ترشحی. فاقد سیستولیت ها. مزوفیل فاقد سلول های موسیلاژ؛ فاقد بلور. دارای آوندهای برگ مانند. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: ساقه های جوان استوانه ای شکل یا در بعضی نواحی بیضوی شکل، دارای میانگره های سخت یا دارای میانگره های اسفنجی یا دارای میانگره های توخالی. فاقد منافذ ترشحی. فاقد کامبیوم چوب پنبه ای. بافت های آوندی اولیه بصورت دو حلقه یا تعداد بیشتری حلقه از دسته های آوندی، یا بصورت دسته های پراکنده ی آوندی. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا یکپایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا دوپایه ی ماده، یا یکپایه ی پلی گام، یا زنده زا یا غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها براکته ای یا غیربراکته ای؛ در اندازه های مینیاتوری (بسیار کوچک) تا کوچک. فاقد صفحه زیرتخمدانی.

میوه غیرگوشتی یا گوشتی؛ ناشکوفا یا کپسول-ناشکوفا؛ یا شبه فندقه یا خشک، یا سته ای. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم غیرروغنی. بذور دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای یک لپه. جنین بدون انحنا یا خمیده.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 ، یا C4 ، یا C3 و C4 ، یا بینابین C3-C4 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی تیروزین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید.

جغرافیا، سیتولوژی: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها. راسته Poales .

دارای 12000 گونه و حدود 700 جنس شامل

Acamptoclados ,  Achlaena,  Achnatherum,  Aciachne,  Acidosasa,  Acostia,  Acrachne,

Acritochaete ,  Acroceras,  Actinocladum,  Aegilops,  Aegopogon,  Aeluropus,

Afrotrichloris ,  Agenium,  Agnesia,  Agropyron,  Agropyropsis,  Agrostis,  Aira,  Airopsis,

Alexfloydia ,  Alloeochaete,  Allolepis,  Alloteropsis,  Alopecurus,  Alvimia,

Amblyopyrum ,  Ammochloa,  Ammophila, Ampelodesmos,  Amphibromus,

Amphicarpum ,  Amphipogon,  Anadelphia,  Anadelphia,  Ancistrachne,  Ancistragrostis,

Andropogon ,  Andropterum,  Anemanthele,  Aniselytron,  Anisopogon,  Anomochloa,

Anthaenantiopsis ,  Anthenantia,  Anthephora,  Anthochloa,  Anthoxanthum,  Antinoria,

Apera ,  Aphanelytrum,  Apluda,  Apochiton,  Apoclada,  Apocopis,  Arberella,

Arctagrostis ,  Arctophila,  Aristida, Arrhenatherum,  Arthragrostis,  Arthraxon,

Arthropogon ,  Arthrostylidium,  Arundinaria,  Arundinella,  Arundo,  Arundoclaytonia,

Asthenochloa ,  Astrebla,  Athroostachys,  Atractantha,  Aulonemia, Australopyrum,

Austrochloris ,  Austrodanthonia,  Austrofestuca,  Austrostipa,  Avellinia,  Avena,

Axonopus ,  Bambusa,  Baptorhachis,  Bealia,  Beckeropsis,  Beckmannia,

Bellardiochloa ,  Bewsia,  Bhidea, Blepharidachne,  Blepharoneuron,  Boissiera,

Boivinella ,  Borinda,  Bothriochloa,  Bouteloua,  Brachiaria,  Brachyachne,

Brachychloa ,  Brachyelytrum,  Brachypodium,  Briza,  Bromuniola,  Bromus,  Brylkinia,

Buchloë ,  Buchlomimus,  Buergersiochloa,  Calamagrostis,  Calamovilfa,  Calderonella,

Calosteca ,  Calyptochloa,  Camusiella,  Capillipedium,  Castellia,  Catabrosa,

Catabrosella ,  Catalepis,  Catapodium, Cathestechum,  Cenchrus,  Centotheca,

Centrochloa ,  Centropodia,  Cephalostachyum,  Chaboissaea,  Chaetium,

Chaetobromus ,  Chaetopoa,  Chaetopogon,  Chaetostichium,  Chamaeraphis,

Chandrasekharania , Chasechloa,  Chasmanthium,  Chasmopodium,  Chevalierella,

Chikusichloa ,  Chimonobambusa,  Chionachne,  Chionochloa,  Chloachne,  Chloris,

Chlorocalymma ,  Chrysochloa,  Chrysopogon,  Chumsriella, Chusquea,  Cinna,

Cladoraphis ,  Clausospicula,  Cleistachne,  Cleistochloa,  Cliffordiochloa,  Cockaynea,

Coelachne ,  Coelachyropsis,  Coelachyrum,  Coelorachis,  Coix,  Colanthelia,

Coleanthus ,  Colpodium, Commelinidium,  Cornucopiae,  Cortaderia,  Corynephorus,

Cottea ,  Craspedorhachis,  Crinipes,  Crithopsis,  Crypsis,  Cryptochloa,  Ctenium,

Ctenopsis ,  Cutandia,  Cyathopus,  Cyclostachya,  Cymbopogon, Cymbosetaria,

Cynodon ,  Cynosurus,  Cyperochloa,  Cyphochlaena,  Cypholepis,  Cyrtococcum,

Dactylis ,  Dactyloctenium,  Daknopholis,  Dallwatsonia,  Danthonia,  Danthoniastrum,

Danthonidium , Danthoniopsis,  Dasyochloa,  Dasypoa,  Dasypyrum,  Davidsea,

Decaryella ,  Decaryochloa,  Dendrocalamus,  Dendrochloa,  Deschampsia,

Desmazeria ,  Desmostachya,  Deyeuxia,  Diandrochloa,  Diandrolyra, Diandrostachya,

Diarrhena ,  Dichaetaria,  Dichanthelium,  Dichanthium,  Dichelachne,  Diectomis,

Dielsiochloa ,  Digastrium,  Digitaria,  Digitariopsis,  Dignathia,  Diheteropogon,

Dilophotriche ,  Dimeria, Dimorphochloa,  Dinebra,  Dinochloa,  Diplachne,

Diplopogon ,  Dissanthelium,  Dissochondrus,  Distichlis, Drake-Brockmania,  

Dregeochloa ,  Dryopoa,  Dupontia,  Duthiea,  Dybowskia,  Eccoilopus, Eccoptocarpha,

Echinaria ,  Echinochloa,  Echinolaena,  Echinopogon,  Ectrosia,  Ectrosiopsis,

Ehrharta ,  Ekmanochloa,  Eleusine,  Elionurus,  Elymandra,  Elymus,  Elytrigia,

Elytrophorus ,  Elytrostachys, Enneapogon,  Enteropogon,  Entolasia,  Entoplocamia,

Eragrostiella ,  Eragrostis,  Eremium,  Eremochloa,  Eremopoa,  Eremopogon,  

Eremopyrum ,  Eriachne,  Erianthecium,  Erianthus,  Eriochloa,  Eriochrysis, Erioneuron,

Euchlaena ,  Euclasta,  Eulalia,  Eulaliopsis,  Eustachys,  Euthryptochloa,  Exotheca,  

Fargesia ,  Farrago,  Fasciculochloa,  Festuca,  Festucella,  Festucopsis,  Fingerhuthia,  

Froesiochloa ,  Garnotia, Gastridium,  Gaudinia,  Gaudiniopsis,  Germainia,  Gerritea,  

Gigantochloa ,  Gilgiochloa,  Glaziophyton,  Glyceria,  Glyphochloa,  Gouinia,  

Gouldochloa ,  Graphephorum,  Greslania,  Griffithsochloa,  Guaduella, Gymnachne,  

Gymnopogon ,  Gynerium,  Habrochloa,  Hackelochloa,  Hainardia,  Hakonechloa,  

Halopyrum ,  Harpachne,  Harpochloa,  Helictotrichon,  Helleria,  Hemarthria,  

Hemisorghum ,  Henrardia, Hesperostipa,  Heterachne,  Heteranthelium,  

Heteranthoecia ,  Heterocarpha,  Heteropholis,  Heteropogon,  Hickelia,  Hierochloë,  

Hilaria ,  Hitchcockella,  Holcolemma,  Holcus,  Homolepis,  Homopholis, Homozeugos,

Hookerochloa ,  Hordelymus,  Hordeum,  Hubbardia,  Hubbardochloa,  Humbertochloa,  

Hyalopoa ,  Hydrochloa,  Hydrothauma,  Hygrochloa,  Hygroryza,  Hylebates,  

Hymenachne ,  Hyparrhenia, Hyperthelia,  Hypogynium,  Hypseochloa,  Hystrix,  

Ichnanthus ,  Imperata,  Indocalamus,  Indopoa,  Indosasa,  Isachne,  Isalus,  Ischaemum,  

Ischnochloa ,  Ischnurus,  Iseilema,  Ixophorus,  Jansenella,  Jardinea, Jouvea,  Joycea,  

Kampochloa ,  Kaokochloa,  Karroochloa,  Kengia,  Kengyilia,  Kerriochloa,  Koeleria,  

Lagurus ,  Lamarckia,  Lamprothyrsus,  Lasiacis,  Lasiorhachis,  Lasiurus,  Lecomtella,  

Leersia , Lepargochloa,  Leptagrostis,  Leptaspis,  Leptocarydion,  Leptochloa,  

Leptochlo‘psis ,  Leptocoryphium,  Leptoloma,  Leptosaccharum,  Leptothrium,  

Lepturella ,  Lepturidium,  Lepturopetium,  Lepturus, Leucophrys,  Leucopoa,  Leymus,  

Libyella ,  Limnas,  Limnodea,  Limnopoa,  Lindbergella,  Linkagrostis,  Lintonia,  

Lithachne ,  Littledalea,  Loliolum,  Lolium,  Lombardochloa,  Lophacme,  Lophatherum,

Lopholepis ,  Lophopogon,  Lophopyrum,  Lorenzochloa,  Loudetia,  Loudetiopsis,  

Louisiella ,  Loxodera,  Luziola,  Lycochloa,  Lycurus,  Lygeum,  Maclurolyra,  Maillea,  

Malacurus ,  Maltebrunia,  Manisuris, Megalachne,  Megaloprotachne,  Megastachya,  

Melanocenchris ,  Melica,  Melinis,  Melocalamus,  Melocanna,  Merostachys,  

Merxmuellera ,  Mesosetum,  Metasasa,  Metcalfia,  Mibora,  Micraira,  Microbriza,

Microcalamus ,  Microchloa,  Microlaena,  Micropyropsis,  Micropyrum,  Microstegium,  

Mildbraediochloa ,  Milium,  Miscanthidium,  Miscanthus,  Mnesithea,  Mniochloa,  

Molinia ,  Monachather,  Monanthochloë, Monelytrum,  Monium,  Monocladus,  

Monocymbium ,  Monodia,  Mosdenia,  Muhlenbergia,  Munroa,  Myriocladus,  

Myriostachya ,  Narduroides,  Nardus,  Narenga,  Nassella,  Nastus,  Neeragrostis,  

Neesiochloa , Nematopoa,  Neobouteloua,  Neohouzeaua,  Neostapfia,  Neostapfiella,  

Nephelochloa ,  Neurachne,  Neurolepis,  Neyraudia,  Notochloë,  Notodanthonia,  

Ochlandra ,  Ochthochloa,  Odontelytrum,  Odyssea,  Olmeca, Olyra,  Ophiochloa,  

Ophiuros ,  Opizia,  Oplismenopsis,  Oplismenus,  Orcuttia,  Oreobambos,  Oreochloa,  

Orinus ,  Oropetium,  Ortachne,  Orthoclada,  Oryza,  Oryzidium,  Oryzopsis,  

Otachyrium ,  Otatea, Ottochloa,  Oxychloris,  Oxyrhachis,  Oxytenanthera,  Panicum,  

Pappophorum ,  Parafestuca,  Parahyparrhenia,  Paraneurachne,  Parapholis,  

Paratheria ,  Parectenium,  Pariana,  Parodiolyra,  Pascopyrum, Paspalidium,  

Paspalum ,  Pennisetum,  Pentameris,  Pentapogon,  Pentarrhaphis,  Pentaschistis,  

Pereilema ,  Periballia,  Peridictyon,  Perotis,  Perrierbambus,  Perulifera,  Petriella,  

Peyritschia ,  Phacelurus, Phaenanthoecium,  Phaenosperma,  Phalaris,  Pharus,  

Pheidochloa ,  Phippsia,  Phleum,  Pholiurus,  Phragmites,  Phyllorhachis,  Phyllostachys,

Pilgerochloa ,  Piptatherum,  Piptochaetium,  Piptophyllum,  Piresia, Piresiella,  

Plagiantha ,  Plagiosetum,  Planichloa,  Plectrachne,  Pleiadelphia,  Pleuropogon,  

Plinthanthesis ,  Poa,  Pobeguinea,  Podophorus,  Poecilostachys,  Pogonachne,  

Pogonarthria ,  Pogonatherum, Pogoneura,  Pogonochloa,  Pohlidium,  Poidium,  

Polevansia ,  Polliniopsis,  Polypogon,  Polytoca,  Polytrias,  Pommereulla,  Porteresia,  

Potamophila ,  Pringleochloa,  Prionanthium,  Prosphytochloa, Psammagrostis,  

Psammochloa ,  Psathyrostachys,  Pseudanthistiria,  Pseudarrhenatherum,  

Pseudechinolaena ,  Pseudobromus,  Pseudochaetochloa,  Pseudocoix,  

Pseudodanthonia ,  Pseudodichanthium, Pseudopentameris,  Pseudophleum,  

Pseudopogonatherum ,  Pseudoraphis,  Pseudoroegneria,  Pseudosasa,  Pseudosorghum,

Pseudostachyum ,  Pseudovossia,  Pseudoxytenanthera,  Pseudozoysia,  Psilathera,

Psilolemma ,  Psilurus,  Pterochloris,  Ptilagrostis,  Puccinellia,  Puelia,  Racemobambos,

Raddia ,  Raddiella,  Ratzeburgia,  Redfieldia,  Reederochloa,  Rehia,  Reimarochloa,  

Reitzia ,  Relchela,  Rendlia,  Reynaudia, Rhipidocladum,  Rhizocephalus,  

Rhomboelytrum ,  Rhynchelytrum,  Rhynchoryza,  Rhytachne,  Richardsiella,  

Robynsiochloa ,  Rottboellia,  Rytidosperma,  Saccharum,  Sacciolepis,  Sartidia,  Sasa,  

Saugetia , Schaffnerella,  Schedonnardus,  Schenckochloa,  Schismus,  Schizachne,  

Schizachyrium ,  Schizostachyum,  Schmidtia,  Schoenefeldia,  Sclerachne,  Sclerochloa,  

Sclerodactylon ,  Scleropogon,  Sclerostachya, Scolochloa,  Scribneria,  Scrotochloa,  

Scutachne ,  Secale,  Sehima,  Semiarundinaria,  Sesleria,  Sesleriella,  Setaria,

Setariopsis ,  Shibataea,  Silentvalleya,  Simplicia,  Sinarundinaria,  Sinobambusa,  

Sinochasea , Sitanion,  Snowdenia,  Soderstromia,  Sohnsia,  Sorghastrum,  Sorghum,  

Spartina ,  Spartochloa,  Spathia,  Sphaerobambos,  Sphaerocaryum,  Spheneria,  

Sphenopholis ,  Sphenopus,  Spinifex,  Spodiopogon, Sporobolus,  Steinchisma,  

Steirachne ,  Stenotaphrum,  Stephanachne,  Stereochlaena,  Steyermarkochloa,  Stiburus,

Stilpnophleum ,  Stipa,  Stipagrostis,  Streblochaete,  Streptochaeta,  Streptogyna,  

Streptolophus , Streptostachys,  Styppeiochloa,  Sucrea,  Suddia,  Swallenia,  

Swallenochloa ,  Symplectrodia,  Taeniatherum,  Taeniorhachis,  Tarigidia,  Tatianyx,  

Teinostachyum ,  Tetrachaete,  Tetrachne,  Tetrapogon, Tetrarrhena,  Thamnocalamus,  

Thaumastochloa ,  Thelepogon,  Thellungia,  Themeda,  Thinopyrum,  Thrasya,  

Thrasyopsis ,  Thuarea,  Thyridachne,  Thyridolepis,  Thyrsia,  Thyrsostachys,  

Thysanolaena , Torreyochloa,  Tovarochloa,  Trachypogon,  Trachys,  Tragus,  Tribolium,

Tricholaena ,  Trichoneura,  Trichopteryx,  Tridens,  Trikeraia,  Trilobachne,  

Triniochloa ,  Triodia,  Triplachne,  Triplasis,  Triplopogon, Tripogon,  Tripsacum,  

Triraphis ,  Triscenia,  Trisetum,  Tristachya,  Triticum,  Tsvelevia,  Tuctoria,  Uniola,  

Uranthoecium ,  Urelytrum,  Urochloa,  Urochondra,  Vahlodea,  Vaseyochloa,  

Ventenata ,  Vetiveria, Vietnamochloa,  Vietnamosasa,  Viguierella,  Vossia,  Vulpia,  

Vulpiella ,  Wangenheimia,  Whiteochloa,  Willkommia,  Xerochloa,  Yakirra,  Ystia,  

Yushania ,  Yvesia,  Zea,  Zenkeria,  Zeugites,  Zingeria,  Zizania, Zizaniopsis,  Zonotriche,

Zoysia ,  Zygochloa.برخی از گیاهان خانواده گندمیان :
 
گیاهان تیره (خانواده) گندمیان
گیاهان تیره (خانواده) گندمیان
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2023 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.