فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۵         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف یا ساپروفیت. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ پهن یا لوله ای یا گرد؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ معمولاً یکپارچه.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. اپیدرم حاوی اندام های سیلیسی یا فاقد اندام های سیلیسی. دارای روزنه های آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. مزوفیل حاوی سلول های موسیلاژ یا فاقد سلول های موسیلاژ؛ حاوی بلور. دارای آوندهای برگ مانند. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: فاقد لایه ضخیم شونده ثانویه. چوب محوری دارای آوندها یا فاقد آوندها.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها در اندازه های کوچک تا بزرگ؛ معطر یا بی بو؛ بسیار نامنظم؛ متقارن؛ وارونه یا غیروارونه؛ چرخه ای؛ پنج چرخه ای.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. کپسول ها سپتی سید یا لوکولی سید. میوه دارای 500-30 بذر. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی؛ بسیار کوچک. بذور دارای نشاسته. پوسته فاقد فیتوملان.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و CAM . غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ در صورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. فاقد فلاونول ها. فاقد الاژیک اسید.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان (به ندرت)، یا معتدل تا گرمسیری. به وفور در نواحی گرمسیری. X=6-29 (یا بیشتر).

طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

دارای 17000 گونه و حدود 850 جنس شامل

Aa ,  Abdominea,  Acacallis,  Acampe,  Acanthephippium,  Aceras,  Aceratorchis,  

Acianthus ,  Acineta,  Ackermania,  Acoridium,  Acostaea,  Acriopsis,  Acrochaene,

Acrolophia ,  Acrorchis,  Ada,  Adenochilus,  Adenoncos,  Adrorhizon,  Aerangis,  

Aeranthes ,  Aerides,  Aganisia,  Aglossorrhyncha,  Agrostophyllum,  Alamania,  

Altensteinia ,  Amblyanthe,  Ambrella,  Amerorchis, Amesiella,  Amitostigma,  Amparoa,  

Anacamptis ,  Ancistrochilus,  Ancistrorhynchus,  Androcorys,  Angraecopsis,  

Angraecum ,  Anguloa,  Anoectochilus,  Ansellia,  Anteriorchis,  Anthogonium,  

Anthosiphon , Antillanorchis,  Aorchis,  Aphyllorchis,  Aplectrum,  Aporostylis,  Aporum,

Apostasia ,  Appendicula,  Aracamunia,  Arachnis,  Archineottia,  Arethusa,  Armodorum,

Arnottia ,  Arpophyllum,  Arthrochilus,  Artorima, Arundina,  Ascidieria,  Ascocentrum,  

Ascochilopsis ,  Ascochilus,  Ascoglossum,  Ascolabium,  Aspasia,  Aspidogyne,  

Aulosepalum ,  Auxopus,  Baptistonia,  Barbosella,  Barbrodria,  Barkeria,  Barlia,  

Bartholina , Basigyne,  Basiphyllaea,  Baskervilla,  Batemannia,  Beclardia,  Beloglottis,

Benthamia ,  Benzingia,  Biermannia,  Bifrenaria,  Binotia,  Bipinnula,  Bletia,  Bletilla,  

Bogoria ,  Bolbidium,  Bollea,  Bolusiella,  Bonatea, Bonniera,  Brachionidium,  Brachtia,

Brachycorythis ,  Brachypeza,  Brachystele,  Bracisepalum,  Braemia,  Brassavola,

Brassia ,  Briegeria,  Bromheadia,  Broughtonia,  Brownleea,  Buchtienia,  Bulbophyllum,

Bulleyia ,  Burnettia,  Burnsbaloghia,  Cadetia,  Caladenia,  Calanthe,  Caleana,  

Callostylis ,  Calochilus,  Calopogon,  Caluera,  Calymmanthera,  Calypso,  

Calyptrochilum ,  Campanulorchis,  Campylocentrum, Capanemia,  Cardiochilus,  

Catasetum ,  Cattleya,  Cattleyopsis,  Caucaea,  Caularthron,  Centroglossa,  

Centrostigma ,  Cephalanthera,  Cephalantheropsis,  Ceratandra,  Ceratocentron,  

Ceratochilus ,  Ceratostylis, Chamaeangis,  Chamaeanthus,  Chamaegastrodia,  

Chamelophyton ,  Chamorchis,  Changnienia,  Chaseella,  Chaubardia,  Chaubardiella,

Chauliodon ,  Cheiradenia,  Cheirostylis,  Chelonistele,  Chiloglottis, Chilopogon,  

Chiloschista ,  Chitonanthera,  Chitonochilus,  Chloraea,  Chondradenia,  

Chondrorhyncha ,  Chroniochilus,  Chrysocycnis,  Chrysoglossum,  Chusua,  Chysis,  

Chytroglossa ,  Cirrhaea,  Cirrhopetalum, Cischweinfia,  Claderia,  Cleisocentron,  

Cleisomeria ,  Cleisostoma,  Cleistes,  Clematepistephium,  Clowesia,  Coccineorchis,  

Cochleanthes ,  Cochlioda,  Cocleorchis,  Codonorchis,  Codonosiphon,  Coelia,

Coeliopsis ,  Coeloglossum,  Coelogyne,  Coilochilus,  Collabium,  Comparettia,  

Comperia ,  Conchidium,  Condylago,  Constantia,  Corallorrhiza,  Cordiglottis,  

Coryanthes ,  Corybas,  Corycium,  Corymborkis, Corysanthes,  Cottonia,  Cotylolabium,

Cranichis ,  Cremastra,  Cribbia,  Crossoglossa,  Cryptarrhena,  Cryptocentrum,  

Cryptochilus ,  Cryptopus,  Cryptopylos,  Cryptostylis,  Cuitlauzina,  Cyanaeorchis,  

Cybebus , Cyclopogon,  Cycnoches,  Cylindrolobus,  Cymbidiella,  Cymbidium,  

Cymboglossum ,  Cynorkis,  Cyphochilus,  Cypholoron,  Cyrtidiorchis,  Cyrtopodium,  

Cyrtorchis ,  Cyrtosia,  Cyrtostylis,  Cystorchis,  Dactylorhiza, Dactylorhynchus,  

Dactylostalix ,  Degranvillea,  Deiregyne,  Dendrobium,  Dendrochilum,  Dendrophylax,

Diadenium ,  Diaphananthe,  Diceratostele,  Dicerostylis,  Dichaea,  Dichromanthus,  

Dickasonia , Dictyophyllaria,  Didiciea,  Didymoplexiella,  Didymoplexis,  Diglyphosa,  

Dignathe ,  Dilochia,  Dilochiopsis,  Dilomilis,  Dimerandra,  Dimorphorchis,  Dinema,  

Dinklageella ,  Diothonea,  Diphylax,  Diplandrorchis, Diplocaulobium,  Diplocentrum,

Diplolabellum ,  Diplomeris,  Diploprora,  Dipodium,  Dipteranthus,  Dipterostele,  Disa,

Discyphus ,  Disperis,  Distylodon,  Dithyridanthus,  Diuris,  Dockrillia,  Dodsonia,

Dolichocentrum ,  Domingoa,  Doritis,  Dossinia,  Dracula,  Drakaea,  Dresslerella,  

Dressleria ,  Dryadella,  Dryadorchis,  Drymoanthus,  Drymoda,  Duckeella,  

Dunstervillea ,  Dyakia,  Earina,  Eggelingia,  Eleorchis, Elleanthus,  Eloyella,  

Eltroplectris ,  Elythranthera,  Embreea,  Encyclia,  Entomophobia,  Eparmatostigma,  

Ephippianthus ,  Epiblastus,  Epiblema,  Epicranthes,  Epidanthus,  Epidendrum,  

Epigeneium ,  Epilyna, Epipactis,  Epipogium,  Epistephium,  Eria,  Eriaxis,  Eriochilus,  

Eriodes ,  Eriopexis,  Eriopsis,  Erycina,  Erythrodes,  Erythrorchis,  Esmeralda,  Euanthe,

Eucosia ,  Eulophia,  Eulophiella,  Euphlebium,  Eurycentrum, Eurychone,  Eurystyles,  

Evotella ,  Fernandezia,  Ferruminaria,  Fimbriella,  Flickingeria,  Frondaria,  

Fuertesiella ,  Funkiella,  Galeandra,  Galearis,  Galeola,  Galeottia,  Galeottiella,  

Garaya ,  Gastrochilus, Gastrodia,  Gastrorchis,  Gavilea,  Geesinkorchis,  Gennaria,  

Genoplesium ,  Genyorchis,  Geoblasta,  Geodorum,  Glomera,  Glossodia,  

Glossorhyncha ,  Gomesa,  Gomphichis,  Gonatostylis,  Gongora,  Goniochilus,

Goodyera ,  Govenia,  Gracielanthus,  Grammangis,  Grammatophyllum,  Graphorkis,  

Grastidium ,  Greenwoodia,  Grobya,  Grosourdya,  Gularia,  Gunnarella,  Gunnarorchis,

Gymnadenia ,  Gymnadeniopsis, Gymnochilus,  Gynoglottis,  Habenaria,  Hagsatera,  

Hammarbya ,  Hancockia,  Hapalochilus,  Hapalorchis,  Harrisella,  Hederorkis,  Helcia,

Helleriella ,  Helonoma,  Hemipilia,  Herminium,  Herpetophytum, Herpysma,  

Herschelianthe ,  Hetaeria,  Heterozeuxine,  Hexalectris,  Hexisea,  Himantoglossum,  

Hintonella ,  Hippeophyllum,  Hirtzia,  Hispaniella,  Hoehneella,  Hofmeisterella,  

Holcoglossum ,  Holopogon, Holothrix,  Homalopetalum,  Horichia,  Hormidium,  

Horvatia ,  Houlletia,  Huntleya,  Huttonaea,  Hybochilus,  Hygrochilus,  Hylophila,  

Hymenorchis ,  Imerinaea,  Inobulbon,  Ione,  Ionopsis,  Ipsea,  Isabelia, Ischnocentrum,  

Ischnogyne ,  Isochilus,  Isotria,  Jacquiniella,  Jejosephia,  Jumellea,  Kalimpongia,  

Kefersteinia ,  Kegeliella,  Kerigomnia,  Kinetochilus,  Kingidium,  Kionophyton,  

Koellensteinia ,  Konantzia, Kreodanthus,  Kryptostoma,  Kuhlhasseltia,  Lacaena,  

Laelia ,  Laeliocattleya,  Laeliopsis,  Lanium,  Lankesterella,  Leaoa,  Lecanorchis,  

Lemboglossum ,  Lemurella,  Lemurorchis,  Leochilus,  Lepanthes, Lepanthopsis,  

Lepidogyne ,  Leporella,  Leptotes,  Lesliea,  Leucohyle,  Ligeophila,  Limodorum,  Liparis,

Listera ,  Listrostachys,  Lockhartia,  Loefgrenianthus,  Ludisia,  Lueddemannia,  Luisia,  

Lycaste , Lycomormium,  Lyperanthus,  Lyroglossa,  Macodes,  Macradenia,  

Macroclinium ,  Macropodanthus,  Malaxis,  Malleola,  Manniella,  Margelliantha,  

Masdevallia ,  Mastigion,  Maxillaria,  Mediocalcar,  Megalorchis, Megalotus,  

Megastylis ,  Meiracyllium,  Mendoncella,  Mesadenella,  Mesadenus,  Mesoglossum,  

Mesospinidium ,  Mexicoa,  Microcoelia,  Micropera,  Microphytanthe,  Microsaccus,  

Microtatorchis ,  Microthelys, Microtis,  Miltonia,  Miltoniopsis,  Mischobulbum,  

Mobilabium ,  Moerenhoutia,  Monadenia,  Monanthos,  Monomeria,  Monophyllorchis,

Monosepalum ,  Mormodes,  Mormolyca,  Mycaranthes,  Myoxanthus, Myrmechis,  

Myrmecophila ,  Myrosmodes,  Mystacidium,  Nabaluia,  Nageliella,  Neobathiea,  

Neobenthamia ,  Neobolusia,  Neoclemensia,  Neocogniauxia,  Neodryas,  Neoescobaria,

Neofinetia ,  Neogardneria, Neogyna,  Neomoorea,  Neotinea,  Neottia,  Neottianthe,  

Neowilliamsia ,  Nephelaphyllum,  Nephrangis,  Nervilia,  Neuwiedia,  Nidema,  

Nigritella ,  Nothodoritis,  Nothostele,  Notylia,  Oberonia,  Octarrhena, Octomeria,  

Odontochilus ,  Odontoglossum,  Odontorrhynchus,  Oeceoclades,  Oeonia,  Oeoniella,  

Oerstedella ,  Olgasis,  Oligophyton,  Oliveriana,  Omoea,  Oncidium,  Ophidion,  Ophrys,

Orchipedum ,  Orchis, Oreorchis,  Orestias,  Orleanesia,  Ornithocephalus,  

Ornithochilus ,  Ornithophora,  Orthoceras,  Osmoglossum,  Ossiculum,  Osyricera,  

Otochilus ,  Otoglossum,  Otostylis,  Pabstia,  Pachites,  Pachyphyllum, Pachyplectron,  

Pachystele ,  Pachystoma,  Palmorchis,  Palumbina,  Panisea,  Pantlingia,  Paphinia,  

Papilionanthe ,  Papillilabium,  Papperitzia, Papuaea, Paradisanthus, Paraphalaenopsis,

Parapteroceras , Pecteilis,  Pedilochilus,  Pedilonum,  Pelatantheria,  Pelexia,  

Pennilabium ,  Peristeranthus,  Peristeria,  Peristylus,  Pescatoria,  Phaius,  

Phalaenopsis ,  Pholidota,  Phragmorchis,  Phreatia,  Phymatidium, Physoceras,  

Physogyne ,  Pilophyllum,  Pinelia,  Piperia,  Pityphyllum,  Platanthera,  Platycoryne,  

Platyglottis ,  Platylepis,  Platyrhiza,  Platystele,  Platythelys,  Plectorrhiza,  

Plectrelminthus ,  Plectrophora,  Pleione, Pleurothallis,  Pleurothallopsis,  Plocoglottis,

Poaephyllum ,  Podangis,  Podochilus,  Pogonia,  Pogoniopsis,  Polycycnis,  Polyotidium,

Polyradicion ,  Polystachya,  Pomatocalpa,  Ponera,  Ponerorchis,  Ponthieva,

Porolabium ,  Porpax,  Porphyrodesme,  Porphyroglottis,  Porphyrostachys,  

Porroglossum ,  Porrorhachis,  Prasophyllum,  Prescottia,  Pristiglottis,  Promenaea,  

Protoceras ,  Pseudacoridium,  Pseuderia, Pseudocentrum,  Pseudocranichis,  

Pseudoeurystyles ,  Pseudogoodyera,  Pseudolaelia,  Pseudorchis,  Pseudovanilla,  

Psilochilus ,  Psychilis,  Psychopsiella,  Psychopsis,  Psygmorchis,  Pterichis,  Pteroceras,

Pteroglossa ,  Pteroglossaspis,  Pterostemma,  Pterostylis,  Pterygodium,  Pygmaeorchis,

Pyrorchis ,  Quekettia,  Quisqueya,  Rangaeris,  Rauhiella,  Raycadenco,  

Reichenbachanthus ,  Renanthera,  Renantherella, Restrepia,  Restrepiella,  

Restrepiopsis ,  Rhaesteria,  Rhamphorhynchus,  Rhinerrhiza,  Rhizanthella,  

Rhynchogyna ,  Rhyncholaelia,  Rhynchophreatia,  Rhynchostele,  Rhynchostylis,  

Rhytionanthos ,  Ridleyella, Rimacola,  Risleya,  Robiquetia, Rodriguezia,  Rodrigueziella,

Rodrigueziopsis ,  Roeperocharis,  Rossioglossum,  Rudolfiella,  Rusbyella,  

Saccoglossum ,  Saccolabiopsis,  Saccolabium,  Sacoila,  Salpistele,  Sanderella,

Sarcanthopsis ,  Sarcochilus,  Sarcoglottis,  Sarcoglyphis,  Sarcophyton,  Sarcostoma,  

Satyridium ,  Satyrium,  Saundersia,  Sauroglossum,  Scaphosepalum,  Scaphyglottis,  

Scelochiloides ,  Scelochilus,  Schiedeella, Schistotylus,  Schizochilus,  Schizodium,  

Schlimmia ,  Schoenorchis,  Schomburgkia,  Schwartzkopffia,  Scuticaria,  Sedirea,  

Seidenfadenia ,  Sepalosiphon,  Serapias,  Sertifera,  Sievekingia,  Sigmatostalix,  

Silvorchis , Sinorchis,  Sirhookera,  Skeptrostachys,  Smithorchis,  Smithsonia,  

Smitinandia ,  Sobennikoffia,  Sobralia,  Solenangis,  Solenidiopsis,  Solenidium,  

Solenocentrum ,  Sophronitella,  Sophronitis,  Soterosanthus, Spathoglottis,  

Sphyrarhynchus ,  Sphyrastylis,  Spiculaea,  Spiranthes,  Stalkya,  Stanhopea,  

Staurochilus ,  Stelis,  Stellilabium,  Stenia,  Stenocoryne,  Stenoglottis,  Stenoptera,  

Stenorrhynchos ,  Stephanothelys, Stereochilus,  Stereosandra,  Steveniella,  

Stictophyllum ,  Stigmatosema,  Stolzia,  Suarezia,  Summerhayesia,  Sunipia,  Sutrina,  

Svenkoeltzia ,  Symphyglossum,  Synanthes,  Synarmosepalum,  Systeloglossum,

Taeniophyllum ,  Taeniorrhiza,  Tainia,  Tangtsinia,  Tapeinoglossum,  Taprobanea,  

Telipogon ,  Tetragamestus,  Tetramicra,  Teuscheria,  Thaia,  Thecopus,  Thecostele,  

Thelasis ,  Thelychiton,  Thelymitra, Thelyschista,  Thrixspermum,  Thulinia,  Thunia,  

Thysanoglossa ,  Ticoglossum,  Tipularia,  Tolumnia,  Townsonia,  Trachyrhizum,  

Traunsteinera ,  Trevoria,  Trias,  Triceratorhynchus,  Trichocentrum,  Trichoceros,

Trichoglottis ,  Trichopilia,  Trichosalpinx,  Trichosma,  Trichotosia,  Tridactyle,  

Trigonidium ,  Triphora,  Trisetella,  Trizeuxis,  Tropidia,  Trudelia,  Tsaiorchis,  

Tuberolabium ,  Tubilabium,  Tulotis,  Tylostigma, Uleiorchis,  Uncifera,  Urostachya,  

Vanda ,  Vandopsis,  Vanilla,  Vargasiella,  Vasqueziella,  Ventricularia,  Vesicisepalum,

Vexillabium ,  Vrydagzynea,  Wallnoeferia,  Warmingia,  Warrea,  Warreella,  

Warreopsis , Warscaea,  Wullschlaegelia,  Xenikophyton,  Xerorchis,  Xiphosium,  

Xylobium ,  Yoania,  Ypsilopus,  Zeuxine,  Zootrophion,  Zygopetalum,  Zygosepalum,  

Zygostates .










برخی از گیاهان خانواده ثعلبیان :
 
گیاهان تیره (خانواده) ثعلبیان
گیاهان تیره (خانواده) ثعلبیان
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.