فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۹         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ صمغ آور یا دارای شیره ی رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. چندساله. مستقل یا انگلی یا بالارونده. خشکی پسند. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ برگ های متناوب دارای آرایش مارپیچی یا دوردیفه؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها دارای گوشوارک های متنوع. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ؛ گاهی بسیار کوچک؛ زوداُفت یا پایا.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو. دارای هیداتودها یا فاقد آنها. دارای اپیدرم موسیلاژدار. دارای کرک؛ غیرغده ای و غده ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی موسیلاژ. دارای سیستولیت ها. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: دارای منافذ ترشحی یا فاقد آن؛ حاوی موسیلاژ یا حاوی لاتکس. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای یا پنج حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا یا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی، یا تنها وظیفه نرینگی، یا تنها وظیفه مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها یا بصورت منفرد. گل آذین ها جانبی. گل ها کوچک؛ منظم؛ چرخه ای.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ ناشکوفا؛ شفت یا شبه فندقه؛ محصور شده در یک نهنج گوشتی. شفت ها دارای یک هسته. میوه ها بصورت مرکب یا غیرمرکب. میوه های مرکب به هم آمیخته و یکی شده یا غیرآمیخته. میوه دارای یک بذر. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی یا غیرروغنی. دارای یک یا دو لپه ی پهن. جنین بدون انحنا یا خمیده.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . دارای سوکروز، یا الکل قندی + اولیگوساکاریدها + سوکروز. سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. عدم وجود آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (13 گونه، 6 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

جغرافیا، سیتولوژی: مناطق معتدل، یا معتدل تا نیمه گرمسیری. X=7-many .

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

دارای 1400 گونه و حدود 40 جنس شامل

Antiaris ,  Antiaropsis,  Artocarpus,  Bagassa,  Batocarpus,  Bosqueiopsis,  Brosimum,  

Broussonetia ,  Castilla,  Clarisia,  Craterogyne,  Cudrania (= Maclura),  Dorstenia,  

Fatoua , Ficus,  Helianthostylis,  Helicostylis,  Hullettia,  Maclura,  Maquira,  Mesogyne,

Metatrophis ,  Milicia,  Morus,  Naucleopsis,  Olmedia (= Trophis),  Olmediopsis,

Parartocarpus ,  Perebia,  Poulsenia,  Prainea, Pseudolmedia,  Scyphosyce,  Sorocea.برخی از گیاهان خانواده توت :
 
گیاهان تیره (خانواده) توت
گیاهان تیره (خانواده) توت
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.