فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶         
  

شرایط محیط برای پرورش گیاه پولیشیاس فابیان عبارتند از: نور: متوسط رطوبت: مرطوب دما: 20-25 خاک: خاک پیت مرطوب
پولیشیاس فابیان
پولیشیاس فابیان

دانستنیهای علمینام علمي
Polyscias Fabian
نام لاتين
Dinner Plate Aralia
خانواده (تيره)

‫ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ که از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻴﺎهاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻨﺠﻪ اي ﻳﺎ‬ ﺁراﻟﻴﺎﺳﻪ ‪ Araliacees‬اﺳﺖ کمتر در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. زﻳﺮا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت اﺣﺘﻴﺎج‬ دارد .‬پولیشیاس فابیان پولیشیاس فابیان

شرایط نگهداری پولیشیاس فابیاننور مورد نياز
نور مورد نیاز گیاه پولیشیاس فابیان
متوسط
آبياري و رطوبت
رطوبت مورد نیاز  پولیشیاس فابیان
مرطوب
دماي مورد نياز
دمای مورد نیاز  پولیشیاس فابیان
22 درجه سانتیگراد
خاک مورد نياز
خاک مورد نیاز  پولیشیاس فابیان
خاک پیت مرطوب

درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻزم برای نگهداری این گیاه ﺣﺪود 20 ﺗﺎ 22 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می ﺑﺎﺷﺪ .‬‫ﮔﻠﺪان ﺁﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درون ﺟﺎﮔﻠﺪاﻧﻲ که ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﭘﻴﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار‬ داد و ﻳﺎ ﺁﻧﺮا در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .‬Polyscias Fabian به آفتاب کامل با سایه خیلی کم نیازدارد و درجه حرارت متوسط برای این گیاه مناسب استبهترین خاک برای پولیشیاس مخلوط خاک شامل 1 قسمت تورب خزه ، 2 قسمت لوم ، 2 قسمت ماسه و کمی پرلیت کیباشدPolyscias Fabian Polyscias Fabian

مقابله به آفات پولیشیاس فابیان


آفات شایع گیاه زینتی پولی شیاس عبارتند از : شته ها ، کنه عنکبوتی و شپشک های آردآلود (Mealy Bugs)شایع ترین آسیب این گیاه آبیاری بیش از حد است. در طول فصل رشد هر سه-چهار روز یکبار و در طول ماه های زمستان هر دو هفته یکبار آبیاری کافی استپولیشیاس فابیان پولیشیاس فابیان

نحوه تکثیر پولیشیاس فابیان


‫تکثیر گیاه ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬ﺑﻪ روش ﻗﻠﻤﻪ زدن ﺳﺎﻗﻪ در‬ ﺧﺎك ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد .‬Dinner Plate Aralia Dinner Plate Araliaمنابع :
http://taftan.persiangig.com/پولی%20شیاس.pdf
http://www.denverplants.com/foliage/html/arafab.ht


 
 
 


گياهان ديگر از همين جنس :
 گياهان ديگر از همين خانواده :
 
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.