فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۱۱         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس؛ رزینی. اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ یا کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ گاهی چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای روزنه هایی معمولاً محدود به یک سطح برگ؛ پاراسیتیک یا آنوموسیتیک. دارای کرک. دارای کرک های مختلط یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ دارای کانال هایی با منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی رزین یا روغن یا موسیلاژ یا حاوی رزین و لاتکس (شیرابه)؛ شیزوژن. مزوفیل فاقد سلول های موسیلاژ. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: منافذ ترشحی حاوی رزین یا روغن؛ دارای موسیلاژ و دارای شیرابه. دارای کامبیوم چوب پبنه ای؛ گره ها پنج حفره ای تا چندحفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه بصورت یک حلقه از دسته های آوندی یا در یک استوانه، بدون دسته های جدا یا بصورت 2 یا تعداد بیشتری حلقه از دسته های آوندی، یا بصورت دسته های پراکنده. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه یا یکپایه ی نر یا یکپایه ی ماده یا دوپایه یا دوپایه ی ماده.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های اسپادیس و یا چتری یا انتهایی. گل آذین ها انتهایی یا جانبی یا برگ-متقابل یا روی برگ روینده.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ ناشکوفا یا شیزوکارپ. میوه های غیرشیزوکارپ بصورت سته یا شفت. شفت ها دارای هسته های جدا یا دارای یک هسته. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. دارای دو لپه.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . غیرسیانوژنی. دارای پلی استیلن ها. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (5 گونه، 5 جنس).

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=11, 12(+) .

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

دارای 700 گونه و 49 جنس شامل

Anakasia ,  Apiopetalum,  Aralia,  Arthrophyllum,  Astrotricha,  Boninofatsia,

Brassaiopsis ,  Cephalaralia,  Cheirodendron,  Cromapanax,  Cuphocarpus,  Cussonia,

Delarbrea , Dendropanax,  Eleutherococcus,  Fatsia,  Gamblea,  Gastonia,

Harmsiopanax ,  Hedera,  Heteropanax,  Hunaniopanax,  Kalopanax,  Mackinlaya,

Macropanax ,  Megalopanax,  Merrilliopanax,  Meryta, Motherwellia,  Munroiodendron,

Myodocarpus ,  Oplopanax,  Oreopanax,  Osmoxylon,  Panax,  Pentapanax,  Polyscias,

Pseudopanax ,  Pseudosciadium,  Raukaua,  Reynoldsia,  Schefflera,  Sciadodendrom,

Seemannaralia ,  Sinopanax,  Stilbocarpa,  Tetrapanax,  Tetraplasandra,  Trevesia.


برخی از گیاهان خانواده عشقه :
 
گیاهان تیره (خانواده) عشقه
گیاهان تیره (خانواده) عشقه
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.