١٥/٣/١٤٤٣ --- 10/22/2021 --- ۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر امروز
 
پایگاه اطلاع رسانی گل و گیاه، باغبانی و فضای سبز
Signup  Login  صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | فروشگاه  | نقشه سایت  | لیست گیاهان  | تماس با ما  | RSS  | درباره ما
لینک های اصلی
جستجو  
آخرین مطالب
فوت و فن باغبانی امروز
آموزش کاشت نهال
تصویر روز
طراحی و اجرای فضای سبز
طراحی و اجرای فضای سبز
آمار بازدید سایت
بازدید کننده آنلاین :  68  نفر
بازدید امروز :  506  بازدید
بازدید دیروز :  14175  بازدید
تبلیغات متفرقه
آناناس زینتی  -  IVORY PINEAPPLE
ANANAS COMOSUS VARIEGATUS : نام علمی
  BROMELIACEAE  - آناناس : خانواده
برزیل و پاراگوئه و کلمبیا : بومی منطقه
Variegated Pineapple : نام های دیگر
خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
مخلوطی از دو قسمت تورب و یک قسمت خاک برگ
30 درجه سانتیگراد
مرطوب
متوسط

آناناس زینتی

اسم علمی آناناس Ananas comosus و از خانواده Variegatus میباشد. آناناس گیاهی است بومی برزیل و کلمبیا برگهای آن چرمی بلند و نیزه ای با نوارهای طولی کرم و سفید رنگ در لبه است حاشیه برگها خصوص با خارهای قرمز رنگ می باشد
هنگام پیدایش گل، قسمت میانی گیاه، تماما به رنگ قرمز در می آید. این گیاه از سن سه یا چهار سالگی تولید میوه کوچکی مانند آناناس معمولی می نماید که بسیار سخت و خشبی است و قابل خوردن نمی باشد اگر میوه آناناس چیده نشود برگ های جدیدی روی آن ظاهر می شوند.
‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬از ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻨﺰل ﺁﻧﺎﻧﺎس‬ ‫آﻤﻮزوس ، وارﻳﺘﻪ وارﻳﮕﺎﺗﻮس ‪Ananas Comosus , Variegatus‬‬ ‫اﺳﺖ .‬ ‫اﻳﻦ وارﻳﺘﻪ ) ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﻢ رﻧﮓ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮد که ﻟﺒﻪ‬‫هاﻳﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ هستند ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﻮﻩ همین ﮔﻮﻧﻪ‬ اﺳﺖ که در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ .‬ ‫ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻞ و ﻣﻴﻮﻩ دادن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺸﻮد .‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ، ﮔﻴﺎﻩ داراي ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪودأ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﮔﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ کوچکی ﺷﻮد .‬ ‫در رأس ﻣﻴﻮﻩ ﺟﻮاﻧﻪ ﻇﺎهر ﻣﻴﺸﻮد .‬ ‫ﺑﺮﮔﻬﺎي اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺪا آﺮدﻩ و ﺑﺮاي ﻣﺪت کوﺗﺎهی‬ ‫ﺑﻜﻨﺎري ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺗﺎ کمی ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺁن در ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻦ ﻧﺮم و‬ ﺧﺎك ، ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد.‬ ‫ﻧﻮع ﺟﻮان ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﺑﻪ ﻧﻮر زﻳﺎدي ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎج دارد اﻣﺎ‬ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﻣﺴﻦ ﻧﻮر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد .‬ ‫ﺁب ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ دادﻩ ﺷﻮد .‬
آناناس زینتی به نور متوسط، هوای گرم، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت نسبی ۵۰ تا ۷۰ درصد خاک کمی اسیدی احتیاج دارد
کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۱ گرم در لیتر ، هر دو هفته یکبار، از فروردین تا شهریور ماه، مورد استفاده قرار داد.
مخلوطی از دو قسمت تورب، یک قسمت خاک برگ و کمی، خاک مناسبی برای این گیاه است
اگر رشد گیاه شما متوقف شد و یا از گل و میوه اثری نبود، باید بدانید، یا هوا سرد است و یا گلدان به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد.
برگهای زرد شده و لکه های قهوه ای در سطح زیرین برگ نشانه فعالیت حشره آفت است. اگر هفته ای یکبار با سم حشره کش نفوذی، طبق دستور، گیاه را سمپاشی کنید علایم بر طرف می شود
قهوه ای شدن نوک برگ و خشک شدن آن در اثر خشکی هوا یا کم آبی گیاه حادث می شود اگر مشاهده کردید برگ های خشک ، چروکیده و لوله شده است ، گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید و آبیاری را انجام دهید .و اگر برگها قهوه ای و چروکیده شدند گیاه را به محل خنکتری ببرید
لکه های سوخته در وسط برگ، نشانگر این است که غبار پاشی گیاه در آفتاب انجام شده و برگها آفتاب سوخته شده اند . در این صورت برگهای از بین رفته را با کارد خیلی تیز حذف کنید . مواد براق کننده نیز برای گیاه مضر است و به برگها منظره زنگ زدگی می بخشد، پارچه نرم یا اسفنج مرطوب برای تمیزی برگها کافی است
آبیاری زیاد از هر قاعده برگهای گیاه آناناس را می پوساند و برگها ریزش می کنند و در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی است.
نگاه داری آناناس زینتی در آپارتمان بسیار مشکل است. گلدان آن باید درجای بسیار گرم و روشنی قرار بگیرد تا برگ ها رنگ زیبای خود رابه دست آورند. پس از تولید میوه نیز، برگ های اولیه به تدرج زرد شده و به جای آن پا جوش هایی به وجود می آیند که میتوانند تولید گیاه جدید بنمایند آناناس ابلق را می توان به دو روش تکثیر کرد. با استفاده از برگهای روزت که بالای میوه می رویند و پا جوشهایی که در اطراف پایه مادری به وجود آمده اند و روش اول کمی مشکل است. در این روش، قسمت بالای میوه را به فاصله ۵/۱ سانتیمتر مانده به پایه برگهای روزت، بریده و به مدت یک روز در مکان دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید تا خشک شود، سپس در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده وبه آرامی داخل گلدان با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر ، حاوی کمپوست گدانی مخصوص بذر و قلمه قرار دهید. گیاه و گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و دمای را ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتی گراد، تا زمان ریشه دهی که ۲ ماه یا بیشتر طول می کشد، نگاه دارید. در روش دوم، زمانی که پاجوشها به اندازه ۱۰ سانتیمتر رشد کردند، آنها را با یک چاقوی تیز از پایه مادری جدا کنید و هر پا جوش را در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده و به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی مخصوص بذر و قلمه بکارید آنگاه گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و خاک را مرطوب و دما را ۲۴ درجه سانتیگراد نگاه دارید ریشه دهی حدودا ۲ ماه طول می کشد. زمان تکثیر از اواسط بهار تا اواسط تابستان می باشد.

: منابع  

تصاویر گیاه آناناس زینتی:

با در نظر گرفتن مواردی چون زیبایی، خواص دارویی، کاربرد های صنعتی، مقاومت در برابر شرایط محیطی و آفات، سهولت دسترسی برای خرید و ... به این گیاه از 1 تا 10 نمره دهید :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لطفاٌ با عضویت در سایت نارگیل و قرار دادن اطلاعات و تجربیات خودتان از این گیاه در زمینه های دانستنیهای علمی، خصوصیات ظاهری،شرایط نگهداری، خواص گیاه، عوارض و درمان، چگونگی تکثیر و ... در بخش نظرات، مقاله فوق را کامل نمایید

همچنین میتوانید در بخش گفتگوی گروهی و پرسش و پاسخ شرکت نمایید
 
 
مطالب این صفحه را پسندیدم
Like
 
نظرات و پرسش های کاربران
حسین
آیامیتوان برگهای بالای میوه آناناس را با فرو بردن در ماسه و مانند گل شمعدانی تکثیر کرد.راهنمایی آسانتر کنید؟  پاسخ مشاهده
محسن شهاب الدین
بله.قسمت بالای آناناس را بچرخانید تا جدا شود. برگ‌های پایینی رااز ساقه جدا كنید و ساقه را در خاك پیت ماس +پرلیت یا ماسه بكارید.به گلدان آب بدهید و آن را درون یك كیسه پلاستیكی بگذارید. وقتی كه ریشه‌ها شروع به رشد كردند كیسه‌ی پلاستیكی را بردارید و البته یادتان نرود كه مرتب باید به گلدانتان آب بدهید. البته اغلب این آناناس‌ها میوه نمی‌دهند و تنها به یك گیاه زیبای خانگی تبدیل می‌شوند .سوراخ های زهکش ته گلدان را کنترل واز باز بودن سوراخهای انتهایی گلدان وخروج اب اضافی از گلدان مطمئن شوید. از جمع شدن اب در زیر گلدانی جلوگیری کنید
معصومه
سلام خواستم بپرسم بدون پودر هورمون وفقط با سر تاج مانند ميوه هم ميتوان ريشه گرفت؟لطفاراهنمايي كنيد ممنون.  پاسخ مشاهده
محسن شهاب الدین
پودر هورمون معجزه نمیکند ولی باعث افزای احتمال ریشه زایی میشود
golbarg kaviani
با سلام. کیاه آناناس من یکی از ساقه از پایین در محل طوقه و پایین تر دجار پوسیدگی شد من قسمت پوسیده یعنی ریشه و قسمتی ار ساقه را از قسمت بالایی آن جدا کردم و دوباره ساقه بی ریشه را در همان خاک قرار دادم، آیا ریشه میدهد وآیا امکان دارد آن قسمت پوسیده به ساقه کناری هم منقل شود و اینکه آیا علت پوسیدگی آبیاری ناصحیح است؟ دمای محیط متوسط رو به گرم است و آبیاری هفته ای یک بار انجام میشود! ممنون.  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام زمانیکه زهکش گلدان بسته باشد و آبیاری بیش از اندازه انجام گیرد ریشه سریع تر به بیماری دچار می شود و علائم کم کم به قسمت های هوایی گیاه نیز سرایت می کند. با توجه به اینکه احتمال بیماری هست قبل از کاشت قلمه آنها را با یک قارچ کش مانند کاپتان ضدعفونی کرده و یا قلمه را در خاک جدیدی بکارید.آبیاری قلمه در حدی باشد که خاک اطراف قلمه کمی مرطوب باشد لازم نیست خیس باشد.
دکتر زهره جعفری
سلام در صورتیکه باشخص یا موسسه پرورش دهنده آناناس خوراکی در تماس هستید مستدعی است اطلاع رسانی بفرمایید .برایم مهمه.در ضمن سایت جامعی دارید و لینکتان نمودم  پاسخ مشاهده
با سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم که آیا در تکثیر آناناس در زمان ریشه دهی که 2ماه هست در طول این 2ماه به تابش نور خورشید احتیاج دارد؟.  پاسخ مشاهده
---- اخلمدی
با سلام در زمان ریشه دهی باید نور کمتر باشد نه اینکه در تاریکی مطلق قرار گیرد در سایه گیاهان دیگر و کمی سردتر از شرایط نگهداری
nafiseh khoshnevisan
با سلام من یک گیاه آناناس دارم که به تازگی نوک برگهای آن خشک و قهوه ای شده برای رفع آن چه کار کنم ممنون از راهنمایی شما
  پاسخ مشاهده
محسن شهاب الدین
سلام..مواردی که میتواند به تشخیص کمک کند را ذکر نکردید.لطفابرای اینکه جواب دریافت کنید توضیحات کاملی در مورد فاصله بین ابیاری ها ومیزان اب استفاده شده .شرایط دمایی و.رطوبت محیط.وضعیت خاک وکودهی واخرین زمان تعویض خاک.کود وسموم استفاده شده ومقدار مصرف انها .وموارد مشکوک و... ارایه نمایید
شکیبا شیخوند
سلام؛
میوه ی آناناس زینتی اگر از خود گیاه جدا شود تا چه مدت ماندگاری دارد؟
میوه ی آن  به صورت تک در بازار به فروش میرسد؟ 
مورد مذبور بیشتر در تزئین چه مواردی استفاده می شود؟ 
  پاسخ مشاهده
golbarg kaviani
با سلام. کیاه آناناس من یکی از ساقه از پایین در محل طوقه و پایین تر دجار پوسیدگی شد من قسمت پوسیده یعنی ریشه و قسمتی ار ساقه را از قسمت بالایی آن جدا کردم و دوباره ساقه بی ریشه را در همان خاک قرار دادم، آیا ریشه میدهد وآیا امکان دارد آن قسمت پوسیده به ساقه کناری هم منقل شود و اینکه آیا علت پوسیدگی آبیاری ناصحیح است؟ دمای محیط متوسط رو به گرم است و آبیاری هفته ای یک بار انجام میشود! ممنون.  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام زمانیکه زهکش گلدان بسته باشد و آبیاری بیش از اندازه انجام گیرد ریشه سریع تر به بیماری دچار می شود و علائم کم کم به قسمت های هوایی گیاه نیز سرایت می کند. با توجه به اینکه احتمال بیماری هست قبل از کاشت قلمه آنها را با یک قارچ کش مانند کاپتان ضدعفونی کرده و یا قلمه را در خاک جدیدی بکارید.آبیاری قلمه در حدی باشد که خاک اطراف قلمه کمی مرطوب باشد لازم نیست خیس باشد.
مهدی فروغی
با سلام میخواستم بدونم چه کودی برا اناناس خوبه 2020 میشه بهش داد یانه   پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
در مرحله رشد رویشی 20-20-20 خوبه
با سلام آیا میوه این گیاه خوردنی هست؟. میوه این گیاه چه فرقی با آناناس واقعی و خوردنی داره. آخه اینجا نوشته که خوردنی نیست.......ممنون  پاسخ مشاهده
---- اخلمدی
با سلام میوه آناناس زینتی گس و تلخ است و جنبه زینتی دارد
مشاهده همه کامنت ها و نظرات این صفحه
برای ثبت نظر و یا پرسش میبایست در سایت عضو باشید و به سیستم وارد شوید . ورود
 

گیاهان دیگر از همین جنس :
آناناس

گیاهان دیگر از همین خانواده :
گازمانیا کانیفرا
تیلاندزیا دیریانا
گازمانیا وِلا
گازمانیا برترونیانا
وریزیا فوستریانا
 
فروشگاه اینترنتی نارگیل  
Aparat
Instagram Nargil
Loading
Loading
Nargil Logo gray

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است
آخرین مطالب :


مقالات پر بازدید :


صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | فروشگاه  | نقشه سایت  | تماس با ما  | RSS
فهرست گل و گیاه   |  نمایشگاههای گل و گیاه   |  اخبار گل و گیاه   |  مقالات گل و گیاه   |  مؤسسات گل و گیاه
ورود / عضویت