فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ. دارای کرک های غیرغده ای؛ تک حفره ای یا چندحفره ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آنها. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آنها. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی یا فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی بلور یا فاقد بلور. رگبرگ های کوچکتر دارای سلول های انتقال دهنده آبکش.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل ها کوچک یا متوسط؛ منظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای؛ گلپوش و پرچم‌ها غالباً بالائي، هر گل شامل ۴ تا ۵ کاسبرگ آزاد يا پيوسته، ۴ تا ۵ و به‌ندرت ۱۰ گلبرگ پيوسته، ۴ تا ۵ و به‌ندرت ۱۰ پرچم چسبيده به گلبرگ، به تعداد ۲ و يا بيشتر برچهٔ پيوسته، تخمک يک عدد يا بيشتر در هر خانه، تمکّن محورى. فاقد هیپانتیوم آزاد.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. میوه های غیرشیزوکارپی بصورت کپسولی یا سته ای یا شفت. کپسول ها سپتی سید یا لوکولیسید یا سیرکومسیسیل. میوه دارای 30-1 بذر. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور بالدار یا بی بال. دارای دو لپه ی پهن. جنین بدون انحنا.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و CAM . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها (21 جنس). دارای آبورتین. دارای آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا کمفرول، یا کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (9 گونه، 9 جنس). دارای اورسولیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

دارای 6000 گونه و حدود 600 جنس شامل

Acranthera,  Acrobotrys,  Acunaeanthus,  Adinauclea,  Agathisanthemum,  Aidia,  

Aidiopsis,  Airosperma,  Aitchisonia,  Alberta,  Aleisanthia,  Alibertia,  Allaeophania,  

Alleizettella, Allenanthus,  Alseis,  Amaiouma,  Amaracarpus,  Amphiasma,  Amphidasya,  

Ancylanthos,  Anomanthodia,  Antherostele,  Anthorrhiza,  Anthospermum,  Antirhea,  

Aoranthe,  Aphaenandra,  Aphanocarpus, Appunettia,  Appunia,  Arctophyllum,  

Argocoffeopsis,  Argostemma,  Asemnantha,  Asperula,  Astiella,  Atractocarpus,  

Atractogyne,  Augusta,  Aulacocalyx,  Badusa,  Balmea,  Bataprine,  Bathysa,  

Batopedina, Belonophora,  Benkara,  Benzonia,  Berghesia,  Bertiera,  Bikkia,  

Blandibractea,  Blepharidium,  Bobea,  Boholia,  Borojoa,  Bothriospora,  Botryarrhena,  

Bouvardia,  Brachytome,  Bradea,  Brenania,  Breonadia, Burchellia,  Burttdavya,  

Byrsophyllum,  Caelospermum,  Calanda,  Callipeltis,  Calochone,  Calycophyllum,  

Calycosia,  Calycosiphonia,  Canephora,  Canthium,  Capirona,  Captaincookia,  

Carpacoce,  Carphalea, Carterella,  Casasia,  Catesbaea,  Catunaregam,  Cephaelis,  

Cephalodendron,  Ceratopyxis,  Ceriscoides,  Ceuthocarpus,  Chaetostachydium,  

Chalepophyllum,  Chamaepentas,  Chapelieria,  Chassalia, Chazaliella,  Chimarrhis,  

Chiococca,  Chione,  Chlorochorion,  Chomelia,  Choulettia,  Chytropsia,  Cigarilla,  

Cinchona,  Cladoceras,  Clarkella,  Coccochondra,  Coccocypselum,  Coddia,  

Coelopyrena,  Coffea, Coleactina,  Colletoecima,  Commitheca,  Condaminea,  

Conostomium,  Coprosma,  Coptophyllum,  Coptosapelta,  Corynanthe,  

Coryphothamnus,  Cosmibuena,  Cosmocalyx,  Coursiana,  Coussarea,  Coutaportla,

Coutarea,  Cowiea,  Craterispermum,  Cremaspora,  Cremocarpon,  Crobylanthe,  

Crocyllis,  Crossopteryx,  Crucianella,  Cruciata,  Cruckshanksia,  Crusea,  

Cuatrecasasiodendron,  Cubanola,  Cuviera, Cyclophyllum,  Damnacanthus,  Danais,

 Deccania,  Declieuxia,  Dendrosipanea,  Dentella,  Deppea,  Diacrodon,  Dialypetalum,  

Dibrachyonostylus,  Dichilanthe,  Dictyandra,  Didymaea,  Didymochlamys,

Didymopogon,  Didymosalpynx,  Diodella,  Diodia,  Dioecrescis,  Dioicodendron,  

Diplospora,  Discospermum,  Diyaminauclea,  Dolichodelphys,  Dolicholobium,  

Dolichometra,  Dolicera,  Duidania,  Dunnia, Duperrea,  Duroia,  Durringtonia,  

Ecpoma,  Eizia,  Elaeagia,  Eleutheranthus,  Emmenopterys,  Emmeorhiza,  Eosanthe,  

Eriosemopsis,  Erithalis,  Ernodea,  Etericius,  Euclinia,  Exallage,  Exostema,  Fadogia,

Fadogiella,  Fagerlindia,  Faramea,  Ferdinandusa,  Feretia,  Fergusonia,  Fernelia,  

Flagenium,  Flexanthera,  Gaertnera,  Gaillonia,  Galiniera,  Galium,  Gallienia,  

Galopina,  Gamotopea,  Gardenia, Gardeniopsis,  Genipa,  Gentingia,  Geophila,  

Gillespiea,  Gleasonia,  Glionnetia,  Glossostipula,  Gomphocalyx,  Gonzalagunia,  

Gouldia,  Greenea,  Greeniopsis,  Guettarda,  Gynochtodes,  Gyrostipula, Habroneuron,  

Haldina,  Hallea,  Hamelia,  Hyataella,  Hedstromia,  Hedyotis,  Hedythyrsus,  Heinsenia,

Heinsia,  Hekistocarpa,  Heterophyllaea,  Hillia,  Himalrandia,  Hindsia,  Hintonia,  

Hippotis,  Hitoa, Hodgkinsonia,  Hoffmannia,  Holstianthus,  Homollea,  Homolliella,  

Houstonia,  Hutchinsonia,  Hydnophytum,  Hydrophylax,  Hymenocnemis,  

Hymenocoleus,  Hymenodictyon,  Hyperacanthus,  Hypobathrum, Hyptianthera,  

Ibetralia,  Indopolysolenia,  Isertia,  Isidorea,  Ixora,  Jackiopsis,  Janotia,  Jaubertia,  

Joosia,  Jovetia,  Kailarsenia,  Kajewskiella,  Keenania,  Keetlia,  Kelloggia,  

Kerianthera,  Khasiaclunea,  Klossia, Knoxia,  Kochummenia,  Kohautia,  Kraussia,  

Kutchubaea,  Ladenbergia,  Lagynias,  Lamprothamnus,  Lasianthus,  Lathraeocarpa,  

Lecananthus,  Lecanosperma,  Lecariocalyx,  Lelya,  Lemyrea,  Lepidostoma, Leptactina,  

Leptodermis,  Leptomischus,  Leptoscela,  Leptostigma,  Lerchea,  Leucocodon,  

Leucolophus,  Limnosipanea,  Lindenia,  Litosanthes,  Lucinaea,  Luculia,  Lucya,  

Ludekia,  Macbrideina,  Machaonia, Macrocnemum,  Macrosphyra,  Maguireocharis,  

Maguireothamnus,  Malanea,  Manettia,  Manostachya,  Mantalania,  Margaritopsis,  

Maschalocorymbus,  Maschalodesme,  Massularia,  Mastixiodendron, Mazaea,  

Melanopsidium,  Mericarpaea,  Merumea,  Metadina,  Meyna,  Micrasepalum,  

Microphysa,  Mitchella,  Mitracarpus,  Mitrasacmopsis,  Mitriostigma,  Molopanthera,  

Monosalpinx,  Montamans,  Morelia, Morierina,  Morinda,  Morindopsis,  Motleyia,  

Mouretia,  Multidentia,  Mussaenda,  Mussaendopsis,  Mycetia,  Myonima,  Myrmecodia,  

Mymeconauclea,  Myrmephytum,  Naletonia,  Nargedia,  Neanotis, Neblinathamnus,  

Nematostylis,  Nenax,  Neobertiera,  Neoblakea,  Neobreonia,  Neofranciella,  Neohymen

opogon,  Neolamarckia,  Neolaugeria,  Neopentanisia,  Nernstia,  Nertera,  Nesohedyotis,

Neurocalyx, Nichallea,  Nodocarpaea,  Nonatelia,  Normandia,  Nostolachma,  

Ochreinauclea,  Octotropis,  Oldenlandia,  Oldenlandiopsis,  Oligocodon,  Omiltemia,  

Opercularia,  Ophiorrhiza,  Ophriococcus,  Oregandra, Oreopolus,  Osa,  Otiophora,  

Otocalyx,  Otomeria,  Ottoschmidtia,  Oxyanthus,  Pachystigma,  Pachystylus,  Paederia,  

Pagamea,  Pagameopsis,  Palicourea,  Pamplethantha,  Paracephaelis,  Parachimarrhis,

Paracorynanthe,  Paragenipa,  Paraknoxia,  Parapentas,  Paratriaina,  Pauridiantha,  

Pausinystalia,  Pavetta,  Payera,  Pelagodendron,  Pentagonia,  Pentaloncha,  

Pentanisia,  Pentanopsis,  Pentas,  Pentodon, Peponidium,  Perakanthus,  Perama,  

Peratanthe,  Peripeplus,  Pertusadina,  Petagomoa,  Petitiocodon,  Phellocalyx,  

Phialanthus,  Phitopis,  Phuopsis,  Phyllacanthus,  Phyllis,  Phyllocrater,  Phyllomelia,

Phyllohydrax,  Picardaea,  Pimentelia,  Pinariphyllon,  Pinckneya,  Pittoniotis,  

Placocarpa,  Placopoda,  Plectronia,  Plectoniella,  Pleiocarpidia,  Pleiocoryne,  

Pleiocraterium,  Plocama,  Poecilocalyx, Pogonolobus,  Pogonopus,  Polysphaeria,  

Polyura,  Pomax,  Porterandia,  Portlandia,  Posoqueria,  Pouchetia,  Praravinia,  

Pravinaria,  Preussiodora,  Prismatomeris,  Proscephaleium,  Psathura,  Pseudaidia,

Pseudogaillonia,  Pseudogardenia,  Pseudohamelia,  Pseudomantalania,  

Pseudomussaenda,  Pseudonesohedyotis,  Pseudopyxis,  Pseudosabicea,  Psilanthus,  

Psychotria,  Psydrax,  Psyllocarpus,  Pteridocalyx, Pterogaillonia,  Pubistylus,  Putoria,  

Pygmaeothamnus,  Pyragra,  Pyrostria,  Rachicallis,  Ramosmania,  Randia,  Raritebe,  

Readea,  Remijia,  Rennellia,  Retiniphyllum,  Rhadinopus,  Raphidura,  Rhipidantha,

Rhopalobrachium,  Rhyssocarpus,  Richardia,  Riqueuria,  Robynsia,  Roigella,  

Ronabea,  Rondeletia,  Rothmannia,  Rubia,  Rudgea,  Rustia,  Rutidea,  Rytigynia,  

Sabicea,  Sacosperma,  Saldinia,  Salzmannia, Saprosma,  Sarcopygme,  Schachtia,  

Schismatoclada,  Schizenterospermum,  Schizocalyx,  Schizocolea,  Schizomussaenda,  

Schizostigma,  Schmidtottia,  Schradera,  Schumanniophyton,  Schwendenera,

Scolosanthus,  Scyphiphora,  Scyphochlamys,  Scyphostachys,  Sericanthe,  Serissa,  

Shaferocharis,  Sherardia,  Sherbournia,  Siderobombyx,  Siemensia,  Simira,  Sinoadina,  

Sipanea,  Sipaneopsis,  Siphonandrium, Sommera,  Spathichlamys,  Spermacoce,  

Spermadictyon,  Sphinctanthus,  Spiradiclis,  Squamellaria,  Stachyarrhena,  

Stachyococcus,  Staelia,  Standleya,  Steenisia,  Stelechantha,  Stephanococcus,  

Stevensia, Steyermarkia,  Stichianthus,  Stilpnophyllum,  Stipularia,  Stomandra,  

Streblosa,  Streblosiopsis,  Strempelia,  Striolaria,  Strumpfia,  Stylosiphonia,  

Suberanthus,  Sukunia,  Sulitia,  Synaptantha,  Syringantha, Tamilnadia,  Tammsia,  

Tapiphyllum,  Terenna,  Tarennoidea,  Temnocalyx,  Temnopteryx,  Tennantia,  

Thecorchus,  Thogsennia,  Thyridocalyx,  Timonius,  Tobagoa,  Tocoyena,  Tortuella,  

Trailliaedoxa, Tresanthera,  Triainolepis,  Tricalysia,  Trichostachys,  Trigonopyren,  

Trukia,  Tsiangia,  Uragoga,  Urophyllum,  Valantia,  Vangueria,  Vangueriella,  

Vangueriopsis,  Versteegia,  Villaria,  Virectaria,  Warburgina, Warszewiczia,  

Wendlandia,  Wernhamia,  Wiasemskya,  Wittmackanthus,  Xanthophytum,  Xantonnea,  

Xerococcus,  Yutajea,  Zuccarinia.برخی از گیاهان خانواده روناس :
 
گیاهان تیره (خانواده) روناس
گیاهان تیره (خانواده) روناس
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.