فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۵         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ دارای اسانس یا فاقد اسانس؛ رزین دار یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. دارای برگ های متنوع یا فاقد آن. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب، یا متناوب و متقابل؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا خوشبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پرمانند یا پنجه ای یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا مرکزی. دارای روزنه های آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک؛ غیرغده ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی روغن و موسیلاژ و رزین. مزوفیل فاقد سلول های موسیلاژ؛ حاوی بلور یا فاقد بلور. رگبرگ های کوچکتر دارای سلول های انتقال دهنده آبکش یا فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: ساقه های جوان اغلب دارای میانگره های توخالی. دارای منافذ ترشحی؛ حاوی روغن و رزین و موسیلاژ. دارای کامبیوم چوب پنبه ای یا فاقد آن. گره ها چند حفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد لایه ی ضخیم شونده یا دارای لایه ی ضخیم شونده توسعه یافته از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های چتری. گل آذین ها انتهایی. گل ها براکته ای؛ کوچک؛ منظم تا گاهی نامنظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد.

میوه غیرگوشتی؛ شیزوکارپی؛ دارای یک بذر. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. جنین بخوبی تمایزیافته و کوچک. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 یا CAM . فاقد اینولین. غیرسیانوژنی. دارای پلی استیلن. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها و پلی استات. فاقد آبورتین. عدم وجود آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلانول ها دارای کمفرول، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (10 گونه و 10 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص نواحی معتدل شمالی.   X  = (4-)8–11(-12)

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

دارای حدود 2850 گونه و حدود 420 جنس شامل

Aciphylla ,  Acronema,  Actinolema,  Actinotus,  Adenosciadium,  Aegopodium,  Aethusa,

Aframmi ,  Afrocarum,  Afroligusticum,  Afrosison,  Agasyllis,  Agrocharis, Ainsworthia,  

Albovia ,  Alepidea,  Aletes,  Alococarpum,  Ammi,  Ammodaucus,  Ammoides,  

Ammoselinum ,  Anethum,  Angelica,  Anginon,  Angoseseli,  Anisopoda,  Anisosciadium,

Anisotome ,  Annesorhiza, Anthriscus,  Aphanopleura,  Apiastrum,  Apium,  Apodicarpum,

Arctopus ,  Arcuatopterus,  Arracia,  Artedia,  Asciadium,  Asteriscium,  Astomaea,  

Astrantia ,  Astrodaucus,  Astydamia,  Athamanta,  Aulacospermum, Autumnalia,  Azilia,

Azorella ,  Berula,  Bifora,  Bilacunaria,  Bolax,  Bonannia,  Bowlesia,  Bunium,  

Bupleurum ,  Cachrys,  Calyptosciandium,  Capnophyllum,  Carlesia,  Caropsis,  Carum,

Caucalis ,  Cenolophium, Centella,  Cephalopodium,  Chaerophyllopsis,  Chaerophyllum,

Chaetosciadium ,  Chamaele,  Chamaesciadium,  Chamaesium,  Chamarea,  Changium,  Chlaenosciadium,  Choritaena,  Chuanminshen,  Chymsydia, Ciclospermum,  Cicuta,  

Cnidiocarpa ,  Cnidium,  Coaxana,  Conioselinum,  Conium,  Conopodium,  Coriandrum,

Cortia ,  Cortiella,  Cotopaxia,  Coulterophytum,  Crenosciadium,  Crithmum,  

Cryptotaenia , Cuminum,  Cyathoselinum,  Cyclorhiza,  Cymbocarpum,  Cymopterus,  

Cynosciadium ,  Dactylaea,  Dasispermum,  Daucosma,  Daucus,  Dethawia,  Deverra,  

Dichisciadium ,  Dickinsia,  Dicyclophora, Dimorphosciadium,  Diplaspis, Diplolophium,

Diplotaenia ,  Diposis,  Domeykoa,  Donnellsmithia,  Dorema,  Dracosciadium,  Drusa,  

Ducrosia ,  Dystaenia,  Echinophora,  Elaeoselinum,  Eleutherospermum, Enantiophylla,

Endressia ,  Eremocharis,  Eremodaucus,  Ergocarpon,  Erigenia,  Eriocycla,  

Eriosynaphe ,  Eryngium,  Erythroselinum,  Eurytaenia,  Exoacantha,  Ezosciadium,  

Falcaria ,  Fergania,  Ferula, Ferulago,  Foeniculum,  Frommia,  Froriepa,  Fuernrohria,

Galagania ,  Geocaryum,  Gingidia,  Glaucosciadium,  Glehnia,  Glia,  Glochidotheca,  

Gongylosciadium ,  Grafia,  Grammosciadium,  Hacquetia, Halosciatrum,  

Haplosciadium ,  Haplosphaera,  Harbouria,  Harrysmithia,  Haussknechtia,  

Hellenocarum ,  Heptaptera,  Heracleum,  Hermas,  Heteromorpha,  Hladnikia,  

Hohenackeria ,  Homalocarpus, Homalosciadium,  Horstrissea,  Huanaca,  Hyalolaena,

Hydrocotyle ,  Itasina,  Johrenia,  Kadenia,  Kafirnigania,  Kalakia,  Kandaharia,  

Karatavia ,  Karnataka,  Kedarnatha,  Keraymonia,  Kitagawia,  Klotzschia, Komarovia,

Korovinia ,  Korshinskia,  Kosopoljanskia,  Koslovia,  Krasnovia,  Krubera,  Kundmannia,

Ladyginia ,  Lagoecia,  Laretia,  Laser,  Laserpitium,  Lecokia,  Ledebouriella,  Lefebvrea,

Lereschia , Levisticum,  Lichtensteinia,  Lignocarpa,  Ligusticopsis,  Ligusticum,  

Lilaeopsis ,  Limnosciadium,  Lisaea,  Lomatium,  Lomatopodium,  Magadania,  

Magydaris ,  Malabaila,  Mandenovia,  Marlothiella, Mastigosciadium,  Mathiasella,  

Mediasia ,  Meeboldia,  Melanosciadium,  Melanoselinum,  Merwiopsis,  Meum,  

Micropleura ,  Microsciadium,  Mogoltavia,  Molopospermum,  Monizia,  Mulinum,  

Muretia ,  Musineon, Myrrhidendron,  Myrrhis,  Myrrhoides, Naufraga, Neocryptodiscus,

Neogoezia ,  Neonelsonia,  Neoparrya,  Neoplatytaenia,  Neosciadium,  Niphogeton,  

Nirarathamnos ,  Nothosmyrnium,  Notiosciadium, Notopterygium,  Oedibasis,  

Oenanthe ,  Oligocladus,  Oliveria,  Olymposciadium,  Oropanax,  Oreocome,  

Oreomyrrhis ,  Oreonana,  Oreoschimperella,  Oreoxis,  Orlaya,  Ormopterum,  

Ormosciadium ,  Orogenia, Oschatzia,  Osmorhiza,  Ottoa,  Oxypolis,  Pachyctenium,  

Pachypleurum ,  Palimbia,  Paraligusticum,  Paraselinum,  Parasilaus,  Pastinaca,  

Pastinacopsis ,  Paulita,  Pedinopetalum,  Pentapeltis,  Perideridia, Perissocoelium,  

Petagnaea ,  Petroedmondia,  Petroselinum,  Peucadanum,  Phellolophium,  

Phlojodicarpus ,  Phlyctodocarpa,  Physospermopsis,  Physospermum,  Physotrichia,  

Pilopleura ,  Pimpinella,  Pinda, Platysace,  Pleurospermopsis,  Pleurospermum,  

Podistera ,  Polemannia,  Polemanniopsis,  Polylophium,  Polytaenia,  Polyzygus,  

Portenschlagiella ,  Pozoa,  Prangos,  Prionosciadium,  Psammogeton, Pseudocarum,  

Pseudorlaya ,  Pseudoselinum,  Pternopetalum,  Pterygopleurum,  Ptilimnium,  Ptychotis,

Pycnocycla ,  Pyramidoptera,  Registaniella,  Rhabdosciadium,  Rhodosciadium,  

Rhopalosciadium , Rhysopterus,  Ridolfia,  Rouya,  Rumia,  Rutheopsis,  Sajanella,  

Sanicula ,  Saposhnikovia,  Scaligeria,  Scandia,  Scandix,  Schizeilema,  Schoenolaena,  

Schrenkia ,  Schtschurowskia,  Schulzia,  Schumannia, Sclerochorton,  Sclerotiaria,  

Scrithacola ,  Selinum,  Semenovia,  Seseli,  Seselopsis,  Shoshonea,  Silaum,  Sinocarum,  

Sinodielsia ,  Sinolimprichtia,  Sison,  Sium,  Smyrniopsis,  Smyrnium,  Sonderina,  

Soranthus , Spananthe,  Spermolepis,  Sphaenolobium,  Sphaerosciadium,  

Sphallerocarpus ,  Sphenocarpus,  Sphenosciadium,  Spongiosyndesmus,  Spuriodaucus,

Spuriopimpinella ,  Stefanoffia,  Steganotaenia,  Stenocoelium, Stenosemis,  Stenotaenia,

Stewartiella ,  Stoibrax,  Symphyoloma,  Synelcoscadium,  Szovitsia,  Taenidia,  

Tamamschjania ,  Tauschia,  Tetrataenium,  Thamnosciadium,  Thapsia,  Thaspium,  

Thecocarpus ,  Tilingia, Tinguarra,  Todaroa,  Tongoloa,  Tordyliopsis,  Tordylium,  

Torilis ,  Tornabenea,  Trachydium,  Trachymene,  Trachysciadium,  Trachyspermum,  

Transcaucasia ,  Trepocarpus,  Tricholaser,  Trigonosciadium,  Trinia, Trochiscanthes,  

Turgenia ,  Uldinia,  Vanasushava,  Vicatia,  Xanthogalum,  Xanthosia,  Xatardia,  Yabea,

Zeravschania ,  Zizia,  Zosima.


برخی از گیاهان خانواده چتریان :
 
گیاهان تیره (خانواده) چتریان
گیاهان تیره (خانواده) چتریان
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.