فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا بی صمغ و فاقد شیره رنگی یا به ندرت دارای شیره رنگی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی یا گوشتی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های ساده بصورت پنجه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها برگ مانند یا فلس مانند یا پوشیده از خارهای زیاد؛ زوداُفت یا پایا.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا آنیسوسیتیک یا پاراسیتیک. دارای انواع مختلفی از کرک ها یا فاقد آنها. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا یا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی. دارای آبکش داخلی یا فاقد آن. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه، یا یکپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها براکته ای یا غیربراکته ای؛ در اندازه های بسیار کوچک یا کوچک یا متوسط؛ منظم. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

میوه غیرگوشتی یا گوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. میوه های غیرشیزوکارپ بصورت کپسولی یا شفت. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. دارای دو لپه ی پهن یا لوله ای. جنین بدون انحنا یا خمیده.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 ، C4 و CAM . دارای اینولین. دارای روغن خردل یا فاقد آن. سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی تیروزین یا فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها. دارای پلی استات. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول، یا کمفرول و کوئرستین. دارای الاژیک اسید (4 گونه، 3 جنس) یا فاقد آنها (8 گونه، 5 جنس).

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی بجز نواحی قطبی. X=6-14 (یا بیشتر).

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

دارای 5000 گونه و حدود 300 جنس شامل

Acalypha ,  Acidocroton,  Acidoton,  Actephila,  Adelia,  Adenochlaena,  Adenocline,

Adenopeltis ,  Adenophaedra,  Adriana,  Aerisilvaea,  Afrotrewia,  Agrostistachys,

Alchornea , Alchorneopsis,  Aleurites,  Algernonia,  Alphandia,  Amanoa,  Amperea,

Amyrea ,  Andrachne,  Angostyles,  Annesijoa,  Anomalocalyx,  Anthostema,  Aparisthium,

Apodiscus ,  Aporusa,  Argomuellera,  Argythamnia, Aristogeitonia,  Ashtonia,

Astrocasia ,  Astrococcus,  Austrobuxus,  Avellanita,  Baccaurea,  Baliospermum,

Baloghia ,  Benoistia,  Bernardia,  Bertya,  Beyeria,  Blachia,  Blotia,  Blumeodendron,

Bocquillonia , Bonania,  Borneodendron,  Bossera,  Botryophora,  Breynia,  Bridelia,

Calycopeplus ,  Canaca,  Caperonia,  Caryodendron,  Casabitoa,  Calvacoa,

Celaenodendron ,  Celianella,  Cephalocroton,  Cephalomappa, Chaetocarpus,

Chascotheca ,  Cheilosa,  Chiropetalum,  Chlamydojatropha,  Chondrostylis,

Chonocentrum ,  Choriceras,  Chrozophora,  Cladogelonium,  Cladogynos,  Claoxylon,

Claoxylopsis ,  Cleidiocarpon, Cleidion,  Cleistanthus,  Clutia,  Cnesmone,  Cnidoscolus,

Cocconerion ,  Codiaeum,  Colliguaja,  Conceveiba,  Cordemoya,  Croizatia,  Croton,

Crotonogyne ,  Crotonogynopsis,  Crotonopsis,  Ctenomeria, Cubanthus,  Cyrtogonone,

Cyttaranthus ,  Dalechampia,  Dalembertia,  Deuteromallotus,  Deutzianthus,

Dichostemma ,  Dicoelia,  Didymocistus,  Dimorphocalyx,  Discocarpus,  Discoclaoxylon,

Dicocleidion , Discoglypremna,  Dissiliaria,  Ditaxis,  Ditta,  Dodecastigma,  Domohinea,

Doryxylon ,  Droceloncia,  Drypetes,  Duvigneaudia,  Dysopsis,  Elaeophorbia,

Elateriospermum ,  Eleutherostigma,  Endadenium, Endospermum,  Enriquebeltrania,

Epiprinus ,  Eremocarpus,  Erismanthus,  Erythrococca,  Euphorbia,  Excoecaria,

Fahrenheitia ,  Flueggea,  Fontainea,  Garcia,  Gavarretia,  Givotia,  Glochidion,

Glycydendron , Glyphostylus,  Grimmeodendron,  Grossera,  Gymnanthes,

Haematostemon ,  Hamilcoa,  Hevea,  Heywoodia,  Hippomane,  Homonoia,  Hura,

Hyaenanche ,  Hieronima,  Hylandia,  Jablonskia,  Jatropha,  Joannesia, Kairothamnus,

Keayodendron ,  Klaineanthus,  Koilodepas,  Lachnostylis,  Lasiococca,  Lasiocroton,

Lautembergia ,  Leeuwenbergia,  Leidesia,  Leptonema,  Leptopus,  Leucocroton,

Lingelsheimia ,  Lobanilia, Loerzingia,  Longetia,  Mabea,  Macaranga,  Maesobotrya,

Mallotus ,  Manihot,  Manihotoides,  Manniophyton,  Maprounea,  Mareya,  Mareyopsis,

Margaritaria ,  Martretia,  Megistostigma,  Meineckia, Melanolepis,  Mercurialis,

Micrandra ,  Micrandropsis,  Micrantheum,  Micrococca,  Mildbraedia,  Mischodon,

Moacroton ,  Monadenium,  Monotaxis,  Moultonianthus,  Myladenia,  Myricanthe,

Nealchornea , Necepsia,  Neoboutonia,  Neoguillauminia,  Neoholstia,  Neoroepera,

Neoscortechinia ,  Neotrewia,  Octospermum,  Oldfieldia,  Oligoceras,  Omalanthus,

Omphalea ,  Omphellantha,  Ophthalmoblapton, Oreoporanthera,  Ostodes,

Pachystroma ,  Pachystylidium,  Pantadenia,  Paradrypetes,  Paranecepsia,

Parapantadenia ,  Parodiodendron,  Pausandra,  Pedilanthus,  Pentabrachion,

Petalodiscus ,  Petalostigma, Philyra,  Phyllanoa,  Phyllanthus,  Pimelodendron,

Piranhea ,  Plagiostyles,  Platygyna,  Plukenetia,  Podadenia,  Podocalyx,  Pogonophora,

Poilaniella ,  Poinsettia,  Polyandra,  Poranthera,  Protomegabaria, Pseudagrostistachys,

Pseudanthus ,  Pseudocroton,  Pseudolachnostylis,  Pterococcus,  Ptychopyxis,

Putranjiva ,  Pycnocoma,  Reutealis,  Reverchonia,  Richeria,  Richeriella,  Ricinocarpus,

Ricinodendron , Ricinus,  Rockinghamia,  Romanoa,  Sagotia,  Sampantea,  Sandwithia,

Sapium ,  Sauropus,  Savia,  Scagea,  Schinziophyton,  Sebastiania,  Securinega,  Seidelia,

Senefeldera ,  Senefelderopsis,  Sibangea, Spathiostemon,  Speranksia,  Sphaerostylis,

Sphyranthera ,  Spirostachys,  Spondianthus,  Stachyandra,  Stachystemon,  Stillingia,

Strophioblachia ,  Sumbaviopsis,  Suregada,  Symphyllia,  Synandenium, Syndyophyllum,

Tacaruna ,  Tannodia,  Tapoides,  Tetracoccus,  Tetraplandra,  Tetrorchidium,

Thecacoris ,  Thyrsanthera,  Tragia,  Tragiella,  Trevia,  Trigonopleura,  Trigonostemon,

Vaupesia ,  Vernicia,  Vigia, Voatamalo,  Wetria,  Whyanbeelia,  Wielandia,

Zimmermannia ,  Zimmermanniopsis.

برخی از گیاهان خانواده فرفیون - افوربیاسه :
 
گیاهان تیره (خانواده) فرفیون - افوربیاسه
گیاهان تیره (خانواده) فرفیون - افوربیاسه
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.