فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختچه ای یا علفی؛ صمغ دار یا دارای شیرابه رنگی، یا غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا دارای کورم یا دارای غده. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند. گیاهانی آبدوست بصورت ریشه دار یا غوطه ور روی آب (جنس Pistia ). برگ ها در گیاهان آبدوست بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب. رگبرگ ها به شکل پرمانند یا پنجه ای یا موازی هم. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای. دارای فلس های محوری یا فاقد آنها.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای روزنه های پاراسیتیک یا تتراسیتیک یا سیکلوسیتیک یا آنوموسیتیک. مزوفیل فاقد سلول های روغنی کروی شکل هوایی؛ حاوی سلول های موسیلاژ یا فاقد سلول های موسیلاژ؛ حاوی بلور. فاقد آوندهای برگ مانند. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش (5 جنس).

آناتومی ساقه: فاقد لایه ضخیم شونده ثانویه. چوب محوری فاقد آوندها.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل ها غیربراکته ای؛ کوچک؛ اغلب خوشبو، یا بدبو؛ منظم تا بسیار نامنظم؛ چرخه ای.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ مجتمع یا غیرمجتمع. برچه میوه دهنده بصورت ناشکوفا، شفت مانند. میوه بصورت ناشکوفا یا شکوفا، کپسولی تا کپسول-ناشکوفا، یا سته ای یا شفتی یا خشکباری. بذرها آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی و دارای نشاسته. فاقد پریسپرم. بذور دارای نشاسته. دارای یک لپه. جنین بدون انحنا (خطی). پوسته فاقد فیتوملان.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی تیروزین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها و سیانیدین، یا فاقد آنها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها. در صورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول، یا کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی نیمه گرمسیری یا گرمسیری یا معتدل.

طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

دارای 2000 گونه و 106 جنس شامل

Aglaodorum ,  Aglaonema,  Alloschemone,  Alocasia,  Ambrosina,  Amorphophallus,

Amydrium ,  Anadendrum,  Anaphyllopsis,  Anaphyllum,  Anchomanes,  Anthurium,  

Anubias ,  Aridarum, Ariopsis,  Arisaema,  Arisarum,  Arophyton,  Arum,  Asterostigma,  

Biarum ,  Bognera,  Bucephalandra,  Caladium,  Calla,  Callopsis,  Carlephyton,  

Cercestis ,  Chlorospatha,  Colletogyne,  Colocasia,  Cryptocoryne, Culcasia,  

Cyrtosperma ,  Dieffenbachia,  Dracontioides,  Dracontium,  Dracunculus,  Eminium,  

Epipremnum ,  Filarum,  Furtodoa,  Gearum,  Gonatanthus,  Gonatopus,  Gorgonidium,  

Gymnostachys ,  Hapaline, Helicodiceros,  Heteroaridarum,  Heteropsis,  Holochlamys,

Homalomena ,  Hottarum,  Jasarum,  Lagenandra,  Lasia,  Lasimorpha,  Lysichiton,  

Mangonia ,  Monstera,  Montrichardia,  Nephthytis,  Orontium, Pedicellarum,  Peltandra,

Philodendron ,  Phymatarum,  Pinellia,  Piptospatha,  Pistia,  Podolasia,  Pothoidium,  

Pothos ,  Protarum,  Pseudodracontium,  Pseudohydrosme,  Pycnospatha,  Remusatia,  

Raphidophora , Rhodospatha,  Sauromatum,  Scaphispatha,  Schismatoglottis,  

Scindapsus ,  Spathantheum,  Spathicarpa,  Spathiphyllum,  Stenospermation,  Steudnera,

Stylochaeton ,  Symplocarpus,  Synandrospadix,  Syngonium, Taccarum,  Theriophonum,

Typhonium ,  Typhonodorum,  Ulearum,  Urospatha,  Urospathella,  Xanthosoma,  

Zamiculcas ,  Zantedeschia,  Zomicarpa,  Zomicarpella.


برخی از گیاهان خانواده شیپوری :
 
گیاهان تیره (خانواده) شیپوری
گیاهان تیره (خانواده) شیپوری
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.