فروشگاه اینترنتی گل و گیاه نارگیل            
امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۵         
  

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. فاقد گل های شهددار. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دوسطح برگ. دارای کرک یا فاقد آن. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی روغن؛ شیزوژنی یا لیزیژنی. مزوفیل فاقد سلول های روغنی هوایی کروی شکل. حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

آناتومی ساقه: دارای منافذ ترشحی؛ حاوی روغن. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا تا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی یا اپی فیلی. گل ها براکته ای؛ کوچک تا متوسط؛ معطر؛ منظم یا گاهی نامنظم؛ چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ مجتمع تا غیرگوشتی. برچه میوه دهنده بصورت شکوفا یا ناشکوفا. میوه شفت یا سامار. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه یا لوله ای. جنین بدون انحنا تا خمیده یا منحنی. دارای چندجنینی.

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای بربرین. دارای آنتراکوئینون ها (6 جنس). فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، یا دارای سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا دارای کمفرول و کوئرستین و مایریستین. فاقد الاژیک اسید (14 گونه، 13 جنس).

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر 9 است.

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

دارای 900 گونه و حدود 150 جنس شامل

Acmadenia ,  Acradenia,  Acronychia,  Adenandra,  Adiscanthus,  Aegle,  Aeglopsis,  

Afraegle ,  Agathosma,  Almeidea,  Amyris,  Angostura,  Apocaulon,  Araliopsis,  

Asterolasia , Atalantia,  Balfourodendron,  Balsomocitrus,  Barosma,  Bergera,  

Boenninghausenia ,  Boninia,  Boronia,  Bosistoa,  Bouchardatia,  Bouzetia,  Brombya,  

Burkillanthus ,  Calodendrum,  Casimiroa,  Choisya, Chorilaena,  Citropsis,  Citrus,  

Clausena ,  Clymenia,  Cneoridium,  Coleonema,  Comptonella,  Correa,  Crowea,  

Cusparia ,  Decagonocarpus,  Decatropis,  Decazyx,  Dictamnus,  Dictyoloma,  Diosma,  

Diphasia , Diphasiopsis,  Diplolaena,  Drummondita,  Dutaillyea,  Empleurum,  

Eremocitrus ,  Eriostemon,  Erythrochiton,  Esenbeckia,  Euchaetis,  Euodia,  

Euxylophora ,  Evodiella,  Fagaria,  Fagaropsis,  Feronia,  Feroniella, Fortunella,  

Galipea ,  Geijera,  Geleznowia,  Glycosmis,  Halfordia,  Haplophyllum,  Helietta,  Hortia,

Ivodea ,  Kodalyodendron,  Leionema,  Leptothyrsa,  Limnocitrus,  Limonia,  Lubaria,  

Lunasia ,  Luvunga, Maclurodendron,  Macrostylis,  Medicosma,  Megastigma,  Melicope,

Merope ,  Merrillia,  Metrodorea,  Microcitrus,  Microcybe,  Micromelum,  

Monanthocitrus ,  Monnieria,  Muiriantha,  Murraya,  Myrtopsis, Naringi,  Naudinia,  

Nematolepis ,  Neobyrnesia,  Neoraputia,  Nycticalanthus,  Oricia,  Oriciopsis,  Orixa,  

Oxanthera ,  Pamburus,  Paramignya,  Peltostigma,  Pentaceras,  Phebalium,  

Phellodendron ,  Philotheca, Phyllosma,  Pilocarpus,  Pitavia,  Platydesma,  

Pleiospermium ,  Plethadenia,  Polyaster,  Poncirus,  Pseudiosma,  Psilopeganum,  

Ptelea ,  Raputia,  Raputiarana,  Rauia,  Raulinosa,  Ravenia,  Raveniopsis,

Rhadinothamnus ,  Ruta,  Rutaneblina,  Sarcomelicope,  Sargentia,  Severinia,  

Sheilanthera ,  Sigmatanthus,  Skimmia,  Spathelia,  Spiranthera,  Stauranthus,  Swinglea,  

Teclea ,  Tetractomia,  Tetradium,  Thamnosma, Ticorea,  Toddalia,  Toddaliopsis,  

Tractocopevodia ,  Triphasia,  Vepris,  Wenzelia,  Zanthoxylum,  Zieria,  Zieridium.برخی از گیاهان خانواده مرکبات :
 
گیاهان تیره (خانواده) مرکبات
گیاهان تیره (خانواده) مرکبات
  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2024 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.