درختان زینتی: با درخت باران طلایی باغچه خود را زیب
درختان زینتی: با درخت باران طلایی باغچه خود را زیباتر کنید

باران طلایی هر سال تابستان گلهایی به رنگ زرد لیمویی تولید میکند که نظر هر رهگذر را به خود جلب میکند. درختانی که گلهای زرد بدهند کم هستند و همین موضوع ارزش باران طلایی را در طراحی فضای سبز بیشتر میکند...

آشنایی با بیماریهای درخت نارون و درمان آنها
آشنایی با بیماریهای درخت نارون و درمان آنها

بیشتر بیماریهای درخت نارون که به برگها حمله میکنند، در اثر آلودگی به قارچها اتفاق می افتند. اما پژمردگی برگ نارون با عامل باکتری نیز کمی با این تفاوت دارد. مخرب ترین بیماریهای درخت نارون، بیماری هلندی نارون و نکروز آوندی نارون هستند. ...

گیاهان زینتی: چگونه میخک هندی را هرس کنیم؟
گیاهان زینتی: چگونه میخک هندی را هرس کنیم؟

هرس درختچه میخک هندی به طور کلی شامل چیدن شاخه های شکسته یا آسیب دیده یا بدشکل می باشد. به هر صورت هرس میخک هندی بخشی از مراقبت های سالیانه این گیاه محسوب نمیشود...

هرس گوجه فرنگی - فوت و فن های باغبانی
هرس گوجه فرنگی - فوت و فن های باغبانی