چطور برگ بیدی مریض را نجات دهیم؟
چطور برگ بیدی مریض را نجات دهیم؟

سرنوشت یک برگ بیدی مریض احوال، پژمرده همیشه به مرگ ختم نمی شود و با رعایت برخی نکات و انجام اقداماتی می توان آن را شانس زندگی مجدد به آن بخشید...

آفت های برگ نو
آفت های برگ نو

برگ نو بوته ای همیشه سبز با پرورش آسان و بی درد سر است. تنها نقطه ضعف مهم برگ نو، آسیب پذیری آن در برابر آفت هاست....

تکثیر شاه‌پسند به روش قلمه و کاشت بذر
تکثیر شاه‌پسند به روش قلمه و کاشت بذر

بیشتر گل های شاهپسند از گونه های ترکیبی هستند و به همین دلیل روش قلمه گرفتن معمولا بر پرورش بذر ترجیح داده می شود. ...

آفت‌های شمشاد پیچ
آفت‌های شمشاد پیچ

شمشاد پیچ بوته های همیشه سبز و مقاوم است که پرورش ساده و بی دردسر بوده ولی لازم است از آن در برابر آفت ها محافظت شود....