فواید کود حیوانی برای خاک و گیاهان
فواید کود حیوانی برای خاک و گیاهان

یکی دیگر از روشهای کود دهی موثر با کود حیوانی این است که آن را در زمین شخم بزنید پیش از این که بخواهید در زمین چیزی بکارید....

حشرات مفید: با سوسک سرباز آفتهای گیاهی را از بین ب
حشرات مفید: با سوسک سرباز آفتهای گیاهی را از بین ببرید

یکی از روشهای طبیعی مقابله با آفت زدگی، استفاده از حشرات مفید است. سوسکهای سرباز نیز از این جمله هستند. این موجودات مفید با شکار و خوردن آفتهای گیاهی، به جلوگیری از آفت زدگی کمک میکنند...

کنترل آفت: حیوانات مفید برای کشاورزان و باغداران
کنترل آفت: حیوانات مفید برای کشاورزان و باغداران

از موهبت مارمولک غافل نشوید. این خزنده های کوچک حشراتی را میخورند که قطعا دوستشان ندارید. مارمولکها با خوردن سوسکها، مورچه ها، شته ها، زنبورهای آفت، ملخ ها و عنکبوتها از گیاهان شما محافظت میکنند....

آیا همه کرم هایی که کرفس میخورند، آفت هستند؟
آیا همه کرم هایی که کرفس میخورند، آفت هستند؟

لاروهای پروانه که کرفس میخورند ، مشکل جدی برای این گیاه ایجاد نمیکنند. پروانه دم چلچله ای شرقی جمعیت زیادی ندارد و لازم نیست بابت از بین رفتن محصول خود نگران باشید...