چرا فصل زمستان برای کاشت درخت بهتر است؟
چرا فصل زمستان برای کاشت درخت بهتر است؟

از آنجایی که گیاه خواب است، از جا به جایی شوکه نمیشود یا احتمال آن کاهش می یابد. در حالی که در زمان بیداری و فعال بودن گیاه هنگامی که آن را از محیطی به محیط دیگر منتقل میکنید، شوکه شده و تا مدتی رشد نمیکند...

روش کاشت و پرورش گیاه پنج انگشت از بذر
روش کاشت و پرورش گیاه پنج انگشت از بذر

درخت پنج انگشت مقاوم به خشکی و گرما است و برای زیبا سازی شهرهای گرمسیری بسیار مناسب است. مراقبت از درخت پنج انگشت بسیار آسان است و کار تکثیر آن از بذر نیز در صورتی که از بذرهای تازه استفاده شود ساده میباشد....

گیاهان چگونه برای زمستان آماده میشوند؟
گیاهان چگونه برای زمستان آماده میشوند؟

هنگامی که زمستان فرا میرسد، بخشهای چوبی درختها و درختچه ها میتوانند زنده بمانند. اما در مورد گیاهان دارویی، بخشهایی از گیاه که بالای سطح زمین قرار دارند مانند ساقه ها و برگها، در زمستان می میرند در صورتی که بخشهایی که زیر زمین قرار دارند مانند پیاز ...

مراقبت از گیاه سنبل الطیب یا علف گربه
مراقبت از گیاه سنبل الطیب یا علف گربه

اگر سنبل الطیب را در آفتاب کامل میکارید، باید رطوبت کافی برای آن فراهم کنید. در مناطق خنک و سردسیری میتوانید آن را بدون نگرانی در آفتاب کامل بکارید....