دانستنیهای جالب در مورد درخت اوکالیپتوس
دانستنیهای جالب در مورد درخت اوکالیپتوس

رگ و ریشه اوکالیپتوس به زمانی باز میگردد که استرالیا بخشی از ابرقاره گندوانا بود. قدیمی ترین نمونه های فسیل اوکالیپتوس گلها ،میوه ها و گیاهان 52 میلیون ساله هستند که در پاتاگونیا کشف شده اند....

اهمیت و فواید شبکه اینترنت قارچی در زیر زمین برای
اهمیت و فواید شبکه اینترنت قارچی در زیر زمین برای گیاهان

بر خلاف تصور داروین، گیاهان موجودات منزوی و تکی نیستند که صرفا برای بقا با هم رقابت دارند بلکه با یکدیگر تعامل دارند و به هم برای بقا کمک میکنند. ...

گیاهان با استفاده از اینترنت قارچی با هم صحبت میکن
گیاهان با استفاده از اینترنت قارچی با هم صحبت میکنند

گیاهان موجودات زنده ای نیستند که ساکت و آرام در زمین فرو رفته اند و فقط آرام آرام رشد میکنند بلکه با شبکه قارچی که در زیر زمین وجود دارد دائما در حال فعالیت هستند و با شریک شدن اطلاعات و مواد غذایی در دسترس خود با همسایه ها، به آنها کمک میکنند و یا ...

زمان و روش جا به جایی و انتقال گیاهان کاشته شده در
زمان و روش جا به جایی و انتقال گیاهان کاشته شده در باغچه

در صورت امکان بهترین زمان برای انتقال گیاهانی که عمر بیش از یک سال دارند، اواخر پاییز تا اوایل بهار است که دمای هوا هنوز خنک است. روزهای گرم تابستانی که هوا گرم و خشک است، بدترین زمان برای تغییر مکان گیاهان است...